Yurtiçi Yük Taşımacılığı

YURTİÇİ EŞYA TAŞIMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Taşıma Planını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. olarak; hammaddeden mamul maddeye, yedek parçadan otomobile, gıdadan beyaz eşyaya, geniş vagon parkımızla taşımalarınızı, müşteri memnuniyeti ilkesiyle 365 gün gerçekleştiriyoruz.

Ulaşım sektörü içerisinde sürekli olarak kendini yenileyen, arayışlarını sürdüren ve gelişen teknolojiye ayak uyduran TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. lojistik sektörüne demiryolu taşımacılığı imkânı sağlarken, diğer yandan yeniden yapılanmayla AB demiryollarına uyum noktasında gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

 BLOK TRENLE TAŞIMA

Mevcut taşıma kapasitemizin en iyi şekilde kullanılarak daha hızlı ve etkin bir taşımacılık yapılması amacıyla yük taşımacılığında Blok Tren İşletmeciliğine geçilmiştir.

Blok Tren İşletmeciliğine geçilmesiyle, taşınan yük miktarında artış sağlanmış, kaynaklar daha etkin kullanılmış, taşıma süreleri kısaltılarak, müşteri memnuniyetini de artırmıştır.

Ülkemizde blok tren işletmeciliğine geçilmesiyle eş zamanlı olarak, uluslararası yük taşımacılığında da blok tren işletmeciliğine geçilmiştir.

Blok tren taşımacılığında, çıkış ve varış yeri aynı olan yüklerin taşıma talepleri için;

Yüklemenin yapılacağı işyerine veya işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, ya da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

YÜK TAŞIMASI İLE İLGİLİ UYGULANAN ESASLAR:

Tüm taşımalarda taşıma belgesi bir gönderici ve bir alıcı adına düzenlenir. Taşıma belgesine yazılacak isim ve adreslerin noksan veya yanlışlığından dolayı, teslimatta meydana gelebilecek gecikmelerden TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. sorumlu değildir.

Gönderici, taşımaya verdiği eşyanın cinsini ve ağırlığını doğru olarak bildirmek zorundadır.

Taşıma sırasında eşyanın kırılmaması, bozulmaması veya kıymetinden kaybetmemesi için, yeterli ambalaj içinde olması gerekir.

Taşımaya verilen bazı eşyanın (örneğin, taşıt aracı v.b.) korunması amacı ile, eşyanın yanında gönderici veya göndericinin tayin edeceği bir kişi (refakatçi olarak) aynı trende bulunabilir.

Gönderici, taşıma belgesi düzenlendikten sonra veya eşya yolda iken ya da eşyanın varış yerine ulaşmasından sonra, taşıma belgesi üzerinde kayıtlı alıcısını değiştirme hakkına sahiptir.

Taşımaya kabul edilen eşya TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından, kıymet primi alınmak suretiyle, sigortalanmaktadır.

TAŞIMAYA KABUL EDİLMEYEN EŞYALAR

Taşınması Hükümetçe yasaklanmış eşya,

Ölçüleri, ağırlıkları veya ambalajları bakımından araç ve tesislere uygun düşmediği için taşınmaya elverişli bulunmayan eşya,

Ambalajlanmış olsa dahi, taşınması demiryolu araç ve tesisleri ile görevlilerin hayatları bakımından tehlikeli olan eşya,

Yük treni çalıştırılmayan hat kesimlerindeki istasyonlara yapılacak canlı hayvan ve çabuk bozulacak cinsteki eşya,

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.'ce taşımaya kabul edilmemektedir.

YÜK TAŞIMA ÜCRETİ

Taşıma ücretinin hesabında eşyanın cinsi, ağırlığı, çıkış ve varış istasyonları arasındaki uzaklık (mesafe), dikkate alınmaktadır.

Ücretler, gönderici tarafından çıkış istasyonunda peşin ödenebileceği gibi, talep edilmesi halinde varış istasyonunda da ödenebilir. (taşıma ücretini karşılamayacak değerdeki eşya ile özel koşullarla yapılan bazı taşımalar hariç)

Taşıma ücreti, peşin ödemenin yanı sıra avanslı, kredili, veya kredi kartı ile de ödenebilmektedir.


Yurtiçi yük taşıma ücret hesaplama için tıklayınız.

ÖZEL TRENLE TAŞIMA

Yük taşımacılığı amacıyla özel tren istenilmesi halinde en az (3) gün önceden talepte bulunulması ve hesaplanacak taşıma ücreti tutarının %50'sinin, depozito olarak yatırılması gerekir.

Taşıma ücreti eşyanın sınıfına göre (650) net tondan az olmamak üzere gerçek ağırlığı üzerinden % 50 zamlı tahakkuk ettirilir. Tehlikeli madde taşımasında ücretler % 100 zamlıdır.

Özel tren teşkilatındaki vagonların tamamının 24 saat içerisinde yükletilmesi, varışta da 24 saatte boşaltılması gerekir. Aksi halde bekleme ücreti alınır.

ZAMANINDA YÜKLENİP BOŞALTILAMAYAN VAGONLAR

Müşteri emrine verilen vagonların, tanınan muafiyet süresi içerisinde yüklenip, boşaltılması gerekmektedir. Muafiyet süresinin aşılması halinde, aşan süre için somaj (bekleme) ücreti alınır.

Yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin daha detaylı bilgi almak için;
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Taşımalar Şubesi
Telefon: 0 312 309 05 15 / 71712 - 71722

KREDİLİ VE AVANSLI EŞYA TAŞIMALARI

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile Yurtiçi Eşya Taşımalarında ekonomik ve konjonktürel durumlar dikkate alınarak, kitle taşımalarının demiryoluna celbi ve müşterilere ödeme kolaylığı sağlanması için müşterilerden teminat alınarak, sözleşme yapılması suretiyle kredili ödeme yapmaları mümkündür.

Aşağıda belirtilen koşullara göre müşteri talepleri değerlendirilir:

Müşterilerce, yazılı olarak çıkış ve varış istasyonu, eşya cinsi, aylık taşıma tonajı ve süresi ile talep edilen vagon cinsi belirtilerek TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığına müracaat edilir. Yapılan değerlendirme sonucunda taşımanın yapılabileceğinin mümkün görülmesi halinde müşterilerin kredili taşıma talepleri kabul edilir.

Yurtiçi Kredili taşıma talepleri kabul edilen müşterilerden aşağıda belirtilen belgeler talep edilir.

- Yeterli miktarda kesin, süresiz, limit içi banka teminat mektubu,
- Ticaret sicil kaydı aslı (Ticaret Gazetesinde yayınlanan)
- Noterden tasdikli imza sirküleri aslı.

- Ayrıca Uluslararası Kredili taşıma talepleri kabul edilen müşterilerin taşımaları takip edilir.

Müşterilerin Uluslararası ve Yurtiçi avanslı taşıma talepleri, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile yapacakları taşıma tutarı kadar parayı iş yerimize veya Merkez veznemize ödemeleri halinde kabul edilir. Bu taşımalarda, Yurtiçi Eşya taşımalarına ilişkin taşıma ve diğer ücretler avanstan mahsup edilir. Taşıma tutarları aylık olarak takip edilir.

Yukarıda belirtilen kredili ve avanslı taşımalar hususlarında konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için;
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük  Dairesi Başkanlığı Mali İşler Şubesi
Telefon: 0 312 309 05 15 / 71962 - 71642

EŞYANIN KAYBOLMASI, EKSİLMESİ, HASARLANMASI VB. DURUMLARDA YAPILAN İŞLEMLER

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile yapılan Yurtiçi Eşya Taşımalarında, eşyanın kaybolması, eksilmesi, hasarlanması vb. taşıma düzensizlikleri sonucu oluşan zararların tazmin edilmesi için; eşya sahibi kişi ve kuruluşların ilgili taşıma belgesi sureti (3. nüsha) aslı veya fotokopisi ve istenen tazminat tutarını belgeleyen dilekçe ile TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Taşımalar Şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kaybolma, eksilme, hasarlanma vb. durumlarda tazminat talepleri Bölge Müdürlüklerimizce incelendiğinden, eşya sahiplerince taşımanın yapıldığı Bölge Müdürlükleri ve iş yerlerimize de gerekli belgelerle başvurmaları mümkündür.

Yurtiçi Eşya Taşımaları ya da verilen ek hizmetler karşılandığında çeşitli nedenlerle fazla alınan ücretlerin (taşıma ücreti, manevra ücreti, somaj ya da hat işgal ücreti vb.) iadesi de Kuruluşumuz adına sadece TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Taşımalar Şubesi tarafından yapılmaktadır. Bu işlem için "fazla ücret alındı" iddiasında bulunan kişinin, konuyu açıklayıcı bir dilekçeye, para tahsilatını gösterir ilgili taşıma belgesi ya da diğer belgeleri de ekleyerek TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Yük Dairesi Başkanlığı Yurtiçi Taşımalar Şubesine müracaatı gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili bilgi almak için;
Telefon: 0 312 309 05 15 / 71992

TARİFEDE E GENELGELERLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ E SAYILI GENELGELERLE YAPILMAKTADIR.

e1 nolu genelge >>

e2 nolu genelge >>

e3 nolu genelge >>

e4 nolu genelge >>

e5 nolu genelge >>

e6 nolu genelge >>

e7 nolu genelge >>

e8 nolu genelge >>

e9 nolu genelge >>

e10 nolu genelge >>

e11 nolu genelge >>

e12 nolu genelde >>

e13 nolu genelge >>

e14 nolu genelge >>

e15 nolu genelge >>

e16 nolu genelge>>

e17 nolu genelge>>

e18 nolu genelge>>

e 19 nolu genelge>>

e 20 nolu genelge>>

e 21 nolu genelge>>

e 22 nolu genelge>>

e 23 nolu genelge>>

e 24 nolu genelde>>

e 25 nolu genelge>>

e 26 nolu genelge>>

e 27 nolu genelge >>

e 28 nolu genelge >>

e 29 nolu genelge >>

e 30 nolu genelge >>

e 31 nolu genelge >>

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ