Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Vagonlar

Vagon Rehberi >>

 

Şahıs Vagonlarının TCDD Hatlarında İşletilmesi

Ülkemizin ilk tren işletmecisi olan TCDD TAŞIMACILIK A.Ş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tescili yapılan Diğer Şahıslara ait yük vagonlarının, sözleşme yapılarak ulusal demiryolu altyapı ağında işletilmesine imkân sağlamaktadır.

Başvuru:

Sözleşme yapmak isteyen müşterilerimiz;

Vagon tipi,

Vagon adedi,

Taşıma yapılacak parkur,

Taşınacak eşya cinsi,

Taşıma programı (günlük, haftalık, aylık, yıllık)

Park istasyonu,

Bilgilerini içeren dilekçe ve tescil belgesinin onaylı örneği ile TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.Yük Dairesi Başkanlığına müracaat edecektir.

Değerlendirme:

TCDD TAŞIMACILIK AŞ tarafından sözleşme yapılmasının uygun görülmesi halinde, aşağıdaki belgelerle sözleşme imzalamak üzere müşterimiz davet edilir.

Sözleşme için gerekli belgeler;

Firma Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti

Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti

Vergi Levhası sureti

Sözleşme İmzalanması:

Sözleşme imzalayan müşteri tarafından, TCDD TAŞIMACILIK AŞ nam ve hesabına vagonların sigortaları temin edilir.

İşletmeye Başlama:

Sigortası temin edilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan tescil belgesinin onaylı suretinin TCDD TAŞIMACILIK AŞ’ye verilmesinden sonra TCDD hatlarında işletmeye alınır.

Uygulama Klavuzu:

Vagon Sahibi Deklerasyonu Avrupa Ara Çözümlerine İlişkin Uygulama Klavuzu

Vagon Sahibi Deklerasyonu Avrupa Ara Çözümlerine İlişkin İngilizce Uygulama Klavuzu

 

Gabari

Gabari Nedir : Demiryolu güzergahında bulunan Köprü, tünel, rampa v.s sanatsal yapıların ölçüleridir.

Yük Gabarisi Nedir : Demiryolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (Vagon platform yüksekliği+eşya yüksekliği olarak)herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

Yapı Gabarisi Nedir : Yükseklik ve genişlik ölçüleri Yük Gabarisini aşan yüklerin maksimum taşınabileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

İstisnai Taşıma Nedir : Bir taşımanın çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasında sevki sırasında özel tedbir alınması gerekiyorsa bu taşıma istisnai taşıma olarak değerlendirilir.

TCDD HATLARININDA GABARİLERİ DEĞERLERİ

  • Kapıkule -Edirne Hat Kesimi Gabarisi ; Kapıkule ile Edirne arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.
  • Kapıkule-Halkalı Hat Kesimi Gabarisi ; Kapıkule ile Halkalı arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.
  • Van-Kapıköy Hat Kesimi Gabarisi : Van ile Kapıköy arasında yapılacak taşmalarda kullanılır.
  • Manisa-İzmir(Alsancak) Hat Kesimi Gabarisi: Manisa ile İzmir(Alsancak) arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.
  • TCDD Genel Gabarisi: Yukarıda sayılıan hat kesimleri dışında yapılacak tüm taşımalarda kullanılır.

1-3-4.sıralarda belirtilen gabari değeri aynı değerde olup TCDD'de kullanılan en yüksek gabari değerine sahiptir.

2.sırada belirtilen gabari değeri TCDD'de kullanılan gabari değerlerinden ikinci büyük gabari değerine sahip gabaridir.

5.Sırada belirtilen Gabari TCDD hatlarında kullanılan en küçük değere sahip gabaridir.

5.Sırada belirtilen Gabari TCDD hatlarında kullanılan en küçük değere sahip gabaridir.

Taşımada yüklenen vagon birden fazla gabari değeri olan bölgeden geçecekse bu gabarilerden en küçük ölçüye sahip olanına göre yükleme yapılır.

Örnek: Edirne'den Kayseri'ye yapılacak bir taşımada iki değişik gabari değeri olan güzergah kullanılacaktır. Bunlar Kapıkule-Halkalı Hat Kesimi gabarisi ve TCDD Genel Gabarisidir. TCDD Genel Gabarisi en düşük değere sahip olduğundan vagon TCDD Genel Gabarisi ölçüleri dikkate alınarak yüklenecektir.

TCDD Gabarileri ve İstisnai Taşıma hakkında ;

Türkiye içinde yapılacak taşımalar için;

0312 309 05 15/ 71902-71602 e-mail : vagonplanlama@tcddtasimacilik.gov.tr

Uluslararası Kapsamda yapılacak Taşımalar hakkında;

0312 309 05 15/ 71572 e-mail : lojistikhizmetler@tcddtasimacilik.gov.tr

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ