Satış Kuralları

 

Satış ve Taşıma Kuralları

Satış Kuralları

1. Taşıma Sözleşmesi

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenen şartlar ve kurallar altında, TCDD Taşımacılık A.Ş’nin ilgili yolculuk için geçerli kabul ettiği yolculuk belgesine sahip olan her kişi (yolcu); TCDD Taşımacılık A.Ş ile bir “Taşıma Sözleşmesi” yapmış sayılır. Bu sözleşme; TCDD Taşımacılık A.Ş’nin taşıma koşulları, varsa taşımaya ait özel şartlar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Yapılan sözleşme gereği; TCDD Taşımacılık A.Ş yolcuyu bir çıkış noktasından, bir varış noktasına belirlediği koşullar altında taşımayı taahhüt eder. Yolcu ise; bu tarifede kendisine verilen hak ve yükümlülükleri, yapılan taşımayla ilgili oluşan/oluşabilecek özel hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

Her yolcu TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından konulan kurallara uymak zorundadır. Yolcu, yolculuğu başlamadan önce; hak, yükümlülük ve yolculuğu ile ilgili sınırlamaları sorgulamakla sorumludur.

Sözleşme, talep edilen yolculuk için belirlenen şartlarda geçerli olan fiziki(kağıt vb.) ve/veya elektronik olarak düzenlenen ve kaydedilen yolculuk belgesi (bundan sonra “bilet” olarak adlandırılacaktır) ile teyit edilir. Bilet üzerindeki bilgiler sözleşmenin özetidir.

Sözleşme, yolcunun biletinde belirtilen çıkış noktasında ilgili trene veya vasıtaya binişi ile başlar ve varış noktasında trenden veya vasıtadan inişi ile sona erer.

TCDD Taşımacılık A.Ş’den kaynaklanmayan mücbir sebeplerden ve/veya demiryolu trafiğinde güvenlik ile ilgili zorunlulukların ortaya çıkması nedeniyle trenin sefer yapamaması veya seferine devam edememesi durumunda taşıma sözleşmesi geçerliğini yitirmiş sayılır.

Yapılan sözleşme kapsamında tren veya tren ile birlikte otobüs, gemi, uçak, kentiçi (Banliyö, Marmaray) raylı ulaşım vb. diğer ulaştırma vasıtaları da kullanılacaksa, bu vasıtalarla yapılacak yolculuklarda, kullanılan taşıma aracının tabi olduğu yasa hükümleri uygulanır.

Sözleşmede çıkış istasyonu olarak belirlenen istasyona erişim için yapılan her türlü   ulaşım ve karşılaşılan aksaklıklar taşıma sözleşmesinin kapsamı dışındadır.

Taşıma koşul ve şekillerinde tutarsızlık olması durumunda, yolcu lehine olan koşullar uygulanır ve ihtilaf durumlarında ise TCDD Taşımacılık A.Ş’nin kayıtları esastır.

2. Bilet

Talep edilen yolculuk için belirlenen şartlarda geçerli olan, kâğıt ve/veya elektronik olarak düzenlenen ve kaydedilen; ücreti, geçerlik şartları ve özel koşulları olan bir veya birden çok yolculuk sağlayan belgeye “bilet” adı verilir.

Bu tarifenin uygulama alanı içinde bulunan tüm yolculuklar için “Bilet” her yolcu için mutlaka düzenlenir. Biletler kişiseldir, devredilemez ve sözleşmede aksi bir hüküm yoksa taşıma ücreti önceden ödenir.

 Taşıma özel koşullarında açıkça belirtilmek koşulu ile tek bir bilet birkaç taşıma sözleşmesini de içerebilir.

Özel koşullara tabi yolculuklarda veya en az iki ayrı taşıma aracı ile yapılan taşımalarda, biletler varış yerine uygun olarak birden fazla yolculuğu kapsayacak şekilde tek bir bilet veya her yolculuk için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Bir bilet; aksi ispat oluncaya kadar, belirlenen taşıma ve iade koşullarının, kabul edildiğinin kanıtı olup taşıma sözleşmesinin neticesidir.

Biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş’nin belirlediği koşullar altında, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenen veya yetki verilen satış ve ödeme kanalları kullanılarak, doğrudan veya dolaylı olarak düzenlenerek satılır.

Trenin, seferin ve yolcunun niteliğine, ikili anlaşmalar uyarınca düzenlenen kartlar/paketler veya onaylı belgeler de tespit edilen şartlarda bilet yerine geçer.

Her yolcu, yolculuk için geçerli belgesi ile ilgili TCDD Taşımacılık A.Ş'nin belirlediği koşullara uymak zorundadır. Bazı belgelerin bilet sayılabilmesi için yolcu tarafından gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Biletlerin iadesi, değiştirilmesi ve yolculuk ücretinin geri ödenmesiyle ilgili koşullar TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenir.

Fiziki bilet ile yolculuk edilmesinin zorunlu olduğu seferlerde ispat edilemeyen veya okunaksız, zarar görmüş biletler geçersiz sayılır, iade ve değişiklik talebi kabul edilmez buna ilişkin ücreti geri ödenmez.

Biletlerin üzerinde yer alan bilgiler ve düzenlenme şekilleri yolculuğun/trenin/seferin özelliğine, yolcunun niteliğine ve satış kanallarına göre de değişiklik gösterir.

Uzun mesafe (YHT, Ana hat), trenleri için biletler, PDF, SMS, E-posta gibi elektronik belge olarak da düzenlenebilir. Yolcunun talebine göre, satış işlemi sonucunda yolculuğa ait bilgiler yazdırılabilir/kaydedilebilir şekilde yolcuya verilir.

Elektronik bilet bilgileri TCDD Taşımacılık A.Ş. sisteminde saklanır. İhtilaf halinde TCDD Taşımacılık A.Ş sistem kayıtları geçerlidir. TCDD Taşımacılık A.Ş, etkileşimli (İnteraktif) kanallardan bilet alımlarında, işlemin kesintiye uğraması, tamamlanmaması, hata, silinme, kayıp, işlemin ve iletişimin gecikmesi-kesilmesi, virüs, izinsiz olarak kullanıcının bilgisayarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sistemi kötü amaçlı kullandığı tespit edilenler bilet satış sistemini kullanmaktan men edilir.

Bölgesel tren biletleri mutlaka fiziki bilet olarak hamiline düzenlenir.

Her ne sebeple olursa olsun hamiline düzenlenmiş biletlerin kaybedilmesi, çalınması veya bir başkası tarafından kullanıldığının iddia edilmesi hallerinde yerine yenisi verilmez ve ücreti geri ödenmez.

2.1. Biletlerin Düzenlenmesi ve Bedelinin Tahsili

Biletler; yolcunun niteliğine, seferin özelliğine, bilet tipi ve indirim türüne, satış kanallarına, ödeme tipine göre fiziki (kağıt vb.) ve/veya elektronik olmak üzere farklı şekillerde düzenlenir.

Yolcu, biletini satın alırken trenin ve satış kanalının özelliğine göre talep edilen yolculuğa ait bilgileri (tarih, saat, sefer, çıkış-varış istasyonu, cinsiyet, nitelik vb.) ve kişisel bilgilerini (adı soyadı, T. C. no. su, iletişim bilgisi(mobil no, e-posta vb. ) vermelidir. TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından zorunlu olarak verilmesi istenen bu bilgilerden herhangi birini vermeyen yolculara bilet satılmaz.

Biletini satın alan yolcu, biletini kontrol ederek isteklerine uygun düzenlendiğinden emin olmalı ve yanlışlık varsa yolculuk öncesi düzelttirmiş olması gerekmektedir.

Bilet satın alındıktan sonra yolcunun hiçbir indirim talebi dikkate alınmaz, sadece biletin sahip olduğu değişiklik ve iade koşulları uygulanır.

Bilet satın alınırken yolcu kişisel veya yolculukla ilgili özel durumu hakkındaki bilgilerini eksik ve/veya gerçeğe uygun olmayan şekilde (cinsiyet, hareket kısıtı, engel-veya tekerlekli sandalye kullanım durumu, indirim durumu vb.) verdiğinin tespiti halinde biletleri geçersiz sayılır. Kontrol noktaları ve trende tespiti halinde biletsiz yolcu işlemi yapılır.

Her bilet satın alındığı vagon/mevkide ve yolcunun kendisine ayrılan alan  (yer, koltuk, yatak, kuşet vb.) numarasında  yolculuk hakkı verir.

Her yolcu, trenin hareket saatini dikkate alarak, trene emniyetli olarak binişini sağlayacak makul bir süre öncesinden biletini satın almakla yükümlüdür.

Yolcu, satın aldığı biletini ve/veya elektronik bilet bilgilerini yolculuğunun sonuna kadar saklamak ve görevlilerin her talebinde ispat etmekle yükümlüdür.

Engelli veya hareket kısıtı olan yolcular (yaşlılar, hamileler vb.) yardım taleplerini bilet satın alırken veya trene binişlerinde yolculuğun başlamasından önce TCDD Taşımacılık A.Ş'nin bu konuda yaptığı satış ve hizmet düzenlemelerine göre yapmalıdır.

Biletler düzenlenirken bilet bedelinin ödenmiş olması esastır. Ödemeler, sefer, satış kanalı ve sözleşmelere göre ödeme araçları (nakit, kredi kartı, açık bilet kuponu, havale, EFT vb.) kullanılarak yapılır.

Nakit ödemelerde sadece Türk Lirası kullanılır.

Kredi kartı ödemeleri ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) belirlediği esaslar dahilinde, TCDD Taşımacılık A.Ş’nin anlaşmalı olduğu bankaların sağladığı fiziki veya sanal ödeme noktası terminalleri (POS) kullanılarak Türk Lirası üzerinden yapılır.

Kredi kartı tahsilat aşamalarına TCDD Taşımacılık A.Ş taraf olmayıp, tahsilat banka ile ödemeyi yapan kişi arasındaki anlaşmalar dahilinde gerçekleşir.

2.2. E-Biletler

E-Bilet; yolcunun seyahat taleplerine uygun olarak biletini elektronik ortamda alabildiği, taşıma belgesidir.

Satış sonunda yolculara, seyahate ait bilgiler ve bir barkod “bilgi notu “olarak yazdırılabilir şekilde verilir ve bu bilgiler SMS ile de teyit edilir.

E –Biletler YHT ve Ana hat trenlerinin numaralı vagonlarına satılır, isme düzenlenir kişiseldir, devredilemez. Bir başkasının bileti ile seyahat etmek isteyen yolculara trende cezalı biletsiz kişi işlemi yapılır.

Yolcularımız trene sistemden aldığı ”bilgi notu” ile birlikte resimli bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) ile binmelidir. Yolcu, kontrol noktaları ve trenlerde, E-Bilet satışına ait bilet PNR numarası, barkod, T.C. kimlik numarası, adı soyadı gibi satış esnasında verdiği bilgileri ibraz edebilmelidir.

E- biletler, belirli şartlara göre değiştirilebilir ve/veya iade edilebilir.

TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. kendi kusuru olmaksızın işlemin kesintiye uğraması, tamamlamaması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin ve iletişimin gecikmesi, kesilmesi, virüs, izinsiz olarak kullanıcının bilgisayarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. E-bilet bilgileri TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. satış sisteminde saklanır ihtilaf halinde aksi kanıtlanıncaya kadar TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. sistem kayıtları geçerlidir.

KVK Kanunu kapsamında Şirketimiz veri tabanında bulunan yolcu bilgileri ancak adli ve idari makamlar tarafından gelen talepler halinde paylaşılmaktadır. Bunun dışında yolcu bilgileri hiçbir şekilde paylaşılmaz.

E-Bilet sistemini kötü amaçlı kullanan yolcu, tespiti halinde bu sistemi kullanmaktan men edilebilir.

Elektronik ortamda düzenlenen e-biletlerde ihtilaf söz konusu olduğunda yolcularımızın biletlerini fiziki (maddi) bilete çevirerek gerekli müracaatların yapması gerekmektedir.

2.3. Biletin Geçerliği

Yolcunun, yolculuk yaptığı sefer için geçerli bir bileti olmalıdır. Biletlerin geçerliği seferlerin türüne göre değişiklikler gösterebilir.

Buna göre;

2.3.1.Uzun mesafe (YHT, Ana hat) tren biletlerin geçerliği:

Uzun mesafe (YHT, Ana hat), biletler satıldığı tarih, sefer, vagon ve yer numarasında geçerlidir. Başka bir tarih, tren ve seferde kullanılmaz ve kullanılmayan biletler için herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 YHT ve ana hat trenlerinde numarasız vagonlara yapılan satışlara ait biletler, biletin üzerinde belirtilen tarih ve seferde geçerlidir. Bu seferlerde yapılan yolculuklardaki kontrollerde fiziki veya elektronik bilet ispatı zorunludur.

2.3.2.Kısa mesafe (Bölgesel) tren biletlerinin geçerliği:

Kısa mesafe (Bölgesel) tren biletleri, yolculuk mesafesine bağlı olarak bölge, saat, gün ve sefer veya seferler bazında geçerlidir.

Geçerlik süresi içinde kullanılmayan bölgesel tren biletleri ile ilgili olarak yolcu herhangi bir hak (değiştirme, iade vb.) talebinde bulunamaz.

 Bölgesel tren yolculuklarında fiziki bilet ispatı zorunludur.

2.3.3.Kent içi (Banliyö-Marmaray vb.) tren biletlerinin geçerliği

Kent içi(Banliyö-Marmaray) tren biletlerinin geçerliği, tarife ve varsa kent içi ulaşım otoriteleri ile yapılacak sözleşmelere uygun olarak belirlenir.

Diğer durumlarda ise TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından geçerlik şartları ilan edilir.

Yolcu, geçerlik süresi içinde kullanmadığı Kent içi (Banliyö-Marmaray vb.) tren biletleri ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

2.4 Bilet Ücreti

Bilet ücreti, temel ücrete, yolcunun niteliğine göre (varsa) gerekli indirim yapılarak bulunan tutara, talep edilen hizmet ücretleri ve/veya ek ücretler ile ilgili vergilerin ilavesi ile oluşur.

Bilet ücretleri Türk Lirası olarak belirlenir ve Katma değer vergisi (KDV) dahildir.

Bilet ücreti; yolcunun gideceği mesafeye, parkura, bölgeye, trenin/seferin türüne, yolcunun niteliğine, biletlerin/paketlerin/kartların türüne, uygulanan indirimlere, promosyon ve satış koşullarına, yolculuk edilecek mevkii, alınan hizmetlerin özelliği gibi unsurlara göre değişiklik gösterir ve bilet üzerinde gösterilir.

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından her tren türüne göre en az taşıma ücretleri belirlenir. Bilet ücretleri her durumda en az taşıma ücretinden aşağı olamaz ve en az taşıma ücretine herhangi bir indirim uygulanmaz.

Hesaplamalar sonucu oluşan her türlü bilet ücreti TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenen üst TL katlarına yuvarlanır.

Bilet ücretleri, biletin satıldığı tarihte geçerli olan ücretlere göre hesaplanır. Bilet satın alındıktan sonra yapılacak fiyat ayarlamaları, satın alınan bilete uygulanmaz.

3. Değiştirme, İade ve Açık Bilet Kuponu

3.1. Değiştirme

Değiştirme, yolculuğa ait biletin/bilgilerin kısmen veya tamamen düzeltilmesi-değiştirilmesi işlemidir. İşlem, yeni bir biletin verilmesi ile sonuçlanır.

Değiştirme, ilk taşıma sözleşmesinin feshi ve yeni bir sözleşmenin kabul edilmesi anlamına gelir.

Sadece YHT ve Ana hat trenlerine satılan biletler bilet tipi kuralları dahilinde değiştirme yapılabilir. Bölgesel trenlere satılan biletlere değiştirme yapılamaz.

Değişiklik işlem talebi, gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

Bununla beraber tehirli trenlere ait bilet değişiklik işlemleri sadece gişelerden yapılır.

Değiştirme işlemi, değişiklik hakkı olan biletlere uygulanır. Rezervasyon veya satış anında yolcu, işlem yaptığı biletin değişiklik haklarını sorgulamalıdır. Değişiklik hakkı olmayan veya kalmayan biletler için değişiklik yapılmaz.

Biletlerde değişiklik işlemi, üç işlem ile sınırlandırılmıştır. Bu hakkı her ne şekilde olursa olsun kullanılan biletler için başka bir değişiklik işlemi yapılmaz. Biletler iade alınmaz.

Grup biletlerinde değişiklik işlemi yapılamaz. Bilet, iade kurallarına göre iade edilerek yeni bilet düzenlenir.

Yapılan işlem sonucunda oluşan yeni bilet ücreti, eski bilet ücretinden fazla ise aradaki fark tahsil edilir. Oluşan yeni bilet ücreti, önceki bilet fiyatından daha düşük ise ise aradaki fark ödeme yapılan kanaldan iade edilir. Eğer bilet alınırken parçalı bir ödeme kullanılmışsa iade talebi halinde açık bilet kuponuna çevrilebilir.

Değiştirme işleminde hesaplamalar sonucu oluşan her türlü ücret üst 1,00 TL’ katına yuvarlanır.

Operasyonel nedenlerle Tren dizileri veya saatlerinde değişiklikler olması durumunda mümkün ise yolcularımızın biletleri yenisi ile değiştirilir.

Değişikliğin mümkün olmadığı durumlarda yolcularımızın ilk biletleri iade edilerek bilet ücretleri ödeme kanallarına göre kesintisiz olarak iade edilir. Bu durumda İnternet sitesi, çağrı merkezi ve mobil uygulamalardan kredi kartı ile tahsil edilen bilet bedelleri aynı kredi kartına miktarı kadar iade edilir. İade bedelleri kişinin kredi kartı anlaşmasına göre bankası tarafından hesabına belirli bir süre sonra yansıtılır. Nakit ücretler ve açık bilet ile ödenen ücretler nakit ödeme kuponuna çevrilerek 180 gün içinde her hangi bir TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. gişesinden tahsil edilebilir.

3.1.1. Gidiş Dönüş Biletlerinin Değişiklik İşlemi

Sistemimizden satın alınan Gidiş-Dönüş biletlerinden, değişiklik hakkı bulunan standart ve esnek biletlerin yalnızca gidişi veya dönüşü (Gidişi kullanılmadan) değiştirilemez. Seyahatin gidiş kısmı tamamlandıktan sonra dönüş bileti değişiklik işlemine tabi tutulabilir.

Bilet kullanılmadan yapılan değişiklik işleminde hem gidiş hem de dönüş aynı anda değiştirilmelidir.

3.2. İade

İade, bir biletin tamamen iptalidir. Bilet iade edildiği andan itibaren sözleşme geçersiz sayılır.

Bilet iade işlemi, yetki verilmiş satış kanallarından yapılabilir.

İade edilecek biletin satışında, iadesi ile ilgili kısıtlayıcı hüküm varsa iade yapılmaz.

Yolcu, biletini satın alırken iade haklarını sorgulamış ve iade ile ilgili şartları kabul etmiş sayılır.

Ana hat ve YHT trenlerine satılan biletin satışında, iade işlemleri ile ilgili sınırlayıcı bir hüküm yoksa seferin türü ve gününe bağlı olarak bilet ücretinden TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenen bir kesinti yapılır ve geri kalan bedel, biletin bedelinin tahsil edildiği ödeme kanalından yolcuya iade edilir.

İade işlem talebi, gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb.) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

Hareket etmiş trene ait satılmış biletlere iade işlemi yapılmaz. Geciken trenlere ait biletlerin iade işlemi ise sadece TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. gar ve istasyon satış ofislerinden yapılır.

TCDD TAŞIMACILIK AŞ’den kaynaklanan nedenlerle tamamen veya kısmen kullanılamayan tüm biletler ve gecikmeden dolayı kaçırılan aktarmalı seyahatlere ait biletler kesinti yapılmadan iade alınır. Bu biletlere ait bedeller istenirse açık bilet kuponuna çevrilir.

YHT ve ana hat trenlerine satılan biletlerin iadesinde, yolcudan biletle ilgili bilgiler ve kimlik istenir. E- biletlerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. satış ofislerinden iadesinin talebi halinde de yolcudan kimlik ispatı istenir.

İspat ve ibraz edilemeyen, kaybolan veya çalındığı veya daha önce kullanıldığı tespit edilen biletlerin iadesi yapılmaz.

Bir indirime bağlı olarak alınmış biletlerin iadesinde, yapılan indirim geri alınarak kalan ücret iade edilir.

Grup biletlerinde, bireysel iade talepleri kabul edilmez. İade talebi grup yöneticisi tarafından yapılır. İade gruptaki tüm biletleri kapsar.

İade talebinin seferin başlama gününe kadar yapılması halinde bilet bedeli üzerinden %10; seferin başlama gününde yapılması halinde ise bilet bedeli üzerinden %20 oranında kesinti yapılır.

Bölgesel tren biletleri iade edilemez.

Turistik Doğu Ekspresi Biletlerinin sefer gününden önce veya sefer gününde iade edilmesi halinde bilet bedeli üzerinden %70 oranında kesinti yapılır.

3.3. Açık Bilet Kuponu

Yolcunun talebi halinde değiştirme veya iade edeceğiniz biletleri “iade kesintisi” yapılmadan altı ay geçerli AÇIK BİLET ‘e dönüştürülebilir.

Açık biletler, YHT ve ana hat trenlerinde, parkur ve tren ayrımı olmaksızın, bilet alınırken, ücret ödeme ekranında ‘açık bilet kullan’ butonu tıklanarak çıkan ekranda açık bilet numarası eklenmek sureti ile para yerine kullanılabilir.

Açığa alma işlem talebi gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb.) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

Açık biletlerin, geçerlilik süresi dolduğunda, tamamını veya bir kısmı herhangi bir bilet satın alınırken kullandığında açık bilet bedelinin tamamı geçerliliğini yitirir ve varsa kalan bedel hiç bir şekilde iade edilmez.

Açık biletlerin ve açık biletle satın alınan biletlerin değişiklik ve iade hakkı bulunmamaktadır.

4. İndirimler, Ücretsiz Taşımalar, Trenkart

4.1. Tarife İndirimleri

Çocuk %50 : 7-12 yaş arası çocuklar için uygulanmaktadır. (Ayrı bir yer istenmemek koşuluyla 0-6 yaş (73 aydan gün almamış) çocuklar ücretsiz seyahat edebilir.)

Genç %15: 13-26 yaşları arasında bulunan gençler faydalanabilmektedir

60-64 yaş arası yolcular % 15: 60-64 yaş aralığında olan yolculara uygulanmaktadır.

65 Yaş ve üzerindeki yolcular %50: YHT, Anahat trenlerinde 65 yaş ve üstü yolcular yararlanabilmektedir.

Öğretmen% 15: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan tüm öğretmenlere (Müdür, müdür yardımcısı dahil), Yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanlarına, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlere uygulanmaktadır.

Askeri yolcu % 15: Türk Silahlı kuvvetlerinde halen çalışmakta bulunan subay, astsubay ve askeri memurlara, NATO’nun askeri görevlilerine, uzman, uzatmalı çavuş, onbaşı ve erlere (sevk muhtırasız biletle yapacakları seyahatlerde) uygulanmaktadır.

Yerli ve yabancı Basın Kartı sahipleri %15: Yerli ve yabancı basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen karta sahip yolcular için geçerlidir.

Personel %20: Çalışan TCDD/TCDD Taşımacılık A.Ş ve TÜRASAŞ personeli, eşi, çocukları ile bunların emeklisi ve eşine uygulanmaktadır

İndirime esas tarifelerden faydalanan tüm yolcularımız için indirme esas kurum kimliğinin gösterilmesi zorunludur, aksi halde indirim geçersiz sayılır, aradaki fark tahsil edilir.

4.2. Ücretsiz Taşımalar (%100 İndirimli Taşımalar)

Uluslararası anlaşmalar ve yasalar gereği yapılan taşımalardır. İlgili kanunlarca kendilerine ücretsiz seyahat hakkı tanınan yolcular, yolcu trenlerinde yapacakları seyahatlerde

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde “SERBEST” yazılı Ücretsiz Seyahat Kartlarını ibraz ederek,

Engelli yolcular;

-Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

-T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

-Ağır Engelliler için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen ”Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır”ibareli kimlik kartı,

-Engel oranı bulunan Nüfus Hüviyet cüzdanı göstererek,

Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalar gereği, yabancı demiryolu çalışanları permi belgelerini ibraz ederek,

ücretsiz seyahat edebilirler.

Bu indirimlerden faydalanmak isteyen ve gerekli özelliklere sahip yolcular, ilgili kurumdan alınmış ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından kabul görmüş belgeleri satış anında ve kontrollerde ibraz etmesi gerekir. Aksi halde “trende bilet” hükümleri uygulanır.

İndirimin uygulanabilmesi için gerekli belgeler, seyahat edebilecek seferler, sınıflar, ayrılacak yer sayısı ve satış kuralları yasalarda ayrı bir hüküm yoksa TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenir.

Bazı durumlarda yasa gereği yapılacak ücretsiz seyahatten faydalanacak yolcuların TCDD Taşımacılık A.Ş. Müşteri ilişkileri yönetim sisteminde veya bağlı bulunduğu kurumda kaydının olması aranır. Yolcunun kaydı yoksa indirimlerden faydalanamaz.

Kanuni indirimlerle yapılacak yolculuklarda, indirim hakkı sadece seyahat ücretini kapsar. Yolcu tarafından talep edilen hizmete ait ücret ayrıca tahsil edilir.

4.3. Trenkart (Abonmanlık)

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. devamlı seyahat eden yolcuların kolaylıkla seyahatinin sağlanması, bazı indirimlerden faydalanabilmesi için kartlar düzenleyerek satışa sunar.

Kartlar TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından belirlenen satış kanallarından satın alınabilir ve düzenlenebilir.

Kartlar, genel olarak isme mahsus ve/veya fotoğraflı olarak düzenlenir. Bazı kartların düzenlenmesinde kanıtlayıcı resmi belgenin ibrazına tabiidir.

İsme mahsus kartların düzenlenmesi için kişinin kimliğini kanıtlayıcı bir resmi belgenin(kimlik, ehliyet, pasaport gibi) ibrazı gerekir. Kartların satışı sırasında yolcunun, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Müşteri yönetim sistemine kaydı zorunludur.

İsme mahsus düzenlenen kartlar devredilemez, birden fazla kişiye seyahat hakkı vermez. Kurumsal anlaşmalar dâhilinde düzenlenen kartlar, geçerlik şartlarında, hamiline seyahat hakkı sağlar

Kontrollerde bir yolcunun tahrif edilmiş, kendisine ait olmayan bir kartla bilet almış olduğu tespit edilirse TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. görevlileri hiçbir uyarı yapmadan ve iade ücreti ödemeden ve karta el koyar. Bu durumdaki yolcuya kartın özelliğine göre “trende bilet” kesilir, kart sahibi kişinin bir daha kart kullanımı engellenebilir. Herhangi bir nedenle çaldırılan veya kaybedilen kartlar yeniden düzenlenmez, ücret iadesi yapılmaz.

Seyahat kartları ve Abonmanlar, talep edilen parkurlarda çalışan sefer türlerinde kullanılmak üzere satılır, sahibine geçerlik şartlarında seyahat hakkı sağlar.

Seyahat kartları ve Abonmanlar için satış şartlarını TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. belirler. Yolcu durumuna en uygun seyahat kartını ve abonmanı satın alır.

Seyahat kartları ve Abonman sahipleri, yer numarası ile seyahat edilen trenlere, numara alarak binmek zorundadır. Abonmanın çeşidine göre yer numarası taleplerinde veya rezervasyonlarda ek bir ücret alınabilir.

Abonman kartları, daha düşük sınıflarda ve seferlerde aynı parkur ve geçerlik şartlarında kullanılabilir.

Yolculuk esnasında kartın geçerlilik haklarının sona ermesi durumunda kart varışa kadar geçerlidir.

Teşkilatında hem numaralı hem numarasız vagon bulunan Ana hat trenlerinde abonman sahibi yolcu geçerli abonmanı ile numarasız vagonda seyahat edebilir. Bu durumdaki abonman sahibi ayakta seyahati kabul etmiş olur.

Ana hat ve YHT trenlerinde abonman kart ile yer alabilmek için aynı gün, bir gidiş bir dönüş hakkı verilir.

Bölgesel tren abonmanlarına sahip yolcular, bölgesel trenlere abonmanın geçerlilik şartları dâhilinde herhangi bir işlem yapmadan doğrudan binebilir.

Satılan bir yolculuk paketi iade alınmaz. Ancak geçerlilik süresi başlamadan ve talep edilmesi halinde hiç kullanılmayan yolculuk paketi bedeli kesintisiz iade alınarak ödenir.

Bununla beraber TCDD Taşımacılık A.Ş.'den kaynaklanan nedenlerle (yol kapanması, paketin geçerli olduğu trenlerin seferden kaldırılması vb.) yolculuk paketinin kullanma imkanın bulunmaması halinde paket bedelinin tamamı veya bir kısmı belirlenen kurallar dahilinde iade alınır.

5. Diğer Hükümler

Trenlere erişim için kullanılan uçak, kent içi raylı sistem (banliyö, tramvay, metro vb.), otobüs gibi ulaşım vasıtalarındaki gecikmeler sonucunda trenin kaçırılması halinde herhangi bir ödeme yapılmaz.

TCDD Taşımacılık A.Ş’nin planlanan varış saati uygulaması normal yol ve hava şartlarındaki tahmini varış saatini ifade etmekte olup, Şirketimizin zaman taahhüdünü içermemektedir.

Tüm tren türlerinde mazeretsiz ve mevzuata göre biletsiz kişi işlemi yapılacak kişilere yolculuğa ait tek yön tam standart bilet ücretinin %100 fazlası nakit olarak tahsil edilir.

Şirketimizce yapılan bilet satış işlemleri ve bilet kontrolleri sırasında kimlik, pasaport ve seyahat izin belgesi sorgulaması yapılır. Kontrol esnasında İlgili belgelerin asılları fiziki belge olarak geçerli kabul edilir, telefon ve tablet üzerinden çekilmiş belge fotoğrafı, e-devlet çıktısı ya da belge fotokopisi geçerli sayılmaz. Kontroller esnasında kimlik bilgisi içerir belgenin aslının ispat edilememesi ve/veya bilet satışta beyan edilen bilgilerin uyumsuz olması durumunda bilet geçersiz sayılır.

Bileti olduğu halde;

a.         İşletmenin olağan işleyişi ve emniyeti ile diğer yolcuların emniyeti açısından tehlike arz eden yolcular,

b.         Ahlaka, adaba ve kamu düzenine aykırı davranan yolcular,

c.         Diğer yolcuları rahatsız edici davranışlarda ve durumda bulunan yolcular ile sarhoş yolcular,

d.         TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından belirlenen kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden yolcular,

e.         5326 sayılı Kabahatler Kanununa aykırı davranan yolcular,

f.         Bilet satın alırken beyan ettiği bilgileri(cinsiyet, ad soyad, tekerlekli sandalye bileti alıp tekerlekli sandalye kullanmayan vb.) farklı olan yolcular

g.         Yolcunun trenlere erişim için kullandığı uçak, Banliyö-Marmaray, otobüs, tramvay, metro gibi ulaşım vasıtalarındaki gecikmeler sonucunda yolcunun treni kaçırması ve iade talep etmesi halinde TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz.

Yolculuklarının başlangıcında veya yolculukları sırasında yolculuktan men edilir ve biletleri geçersiz kılınır. Bu kişilerin, yolculuk ücretini ve varsa ödedikleri ek ücretleri iade edilmez.

Tekerlekli Sandalye Alanı

Şirketimiz YHT trenlerinde tekerlekli sandalye kullanan yolcular için ayrılmış olan 2 adet yerin diğer yolcular tarafından satın alınmaması için vagon haritası üzerinde bulunan koltuklarda (9h-10h) tekerlekli sandalye ikonu bulunmaktadır. Ayrıca bu koltukların hemen yanında “Sadece Tekerlekli Sandalyeli Yolcular İçindir. Aksinin Tespiti Halinde Bilet Geçersiz Sayılır.” uyarısı bulunmaktadır.

Yapılan bu ikazlara rağmen gerçek dışı beyanda bulunularak satın alınan biletler için tren hareketinden önce uygun bir yer bulunması halinde bilet değişikliği yapılması gerekir. Şayet bu durumun Tren üzerinde ( Seyahat Esnasında ) yapılan kontrollerde tespiti halinde, seyahat edilen parkura ait tam bilet ücretinin iki katı (%100) cezai işlem uygulanır.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ