Emniyet Politikası

Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında lokomotif bir sektör olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve AB mevzuatı ile de uyumlu bir demiryolu taşımacılık sektörünün oluşturulması uzun yıllar hükümetlerimizin programında yer almıştır.

Emniyet Politikası

Hakkımızda

Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında lokomotif bir sektör olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir ve AB mevzuatı ile de uyumlu bir demiryolu taşımacılık sektörünün oluşturulması uzun yıllar hükümetlerimizin programında yer almıştır.

Bu amaçla Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki 6461 Sayılı Kanun Nisan 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ve buna dayalı çıkarılan diğer mevzuat çerçevesinde; sermayesinin tamamı devlete ait olan ve ülkemizin demiryolu sektöründeki yüksek hızlı trenlerle ve konvansiyonel trenlerle yolcu taşımacılığı, ayrıca tren ve feribot gibi araçlarla yük taşımacılığındaki tüm lojistik faaliyetleri ifa etmek amacıyla TCDD Taşımacılık A.Ş. kurulmuştur.

Şirketimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının çıkardığı Demiryolu Emniyet Yönetmeliği ilkeleri doğrultusunda, mevcut emniyet anlayışı ve sistemine ilave olarak AB ülkelerinde ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanmaya başlanan ve kullanılmakta olan düzenlemelere dayanan Emniyet Yönetim Sistemini hayata geçirmektedir.

Şirketimizin faaliyet alanlarında veya iş süreçlerinde oluşabilecek emniyet risklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulabilmesi için işletme emniyet gereklilikleri ile uyumlu genel yapının oluşturulması, sistematik olarak izlenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için geleceğe yönelik hedeflerin konulması, gerekli alanlardaki mevzuatın iyileştirilmesi, geliştirilmesi, uluslararası alanda gelişmiş demiryolları ile bilgi iletişiminin sağlanması, emniyet kültürünün oluşturulması ve emniyet bilincinin yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunulması amacıyla; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Emniyetin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme adımlarının atılabilmesi için oluşturulan Emniyet Kurullarına da TCDD Taşımacılık A.Ş. üst yönetimi olarak büyük önem veriyoruz. Çalışmaları yürüten ekibe destek vermeniz şirketimizin daha emniyetli tren işletmeciliği için çok önemlidir. Emniyet kurumsal olarak hem yöneticilerin, hem de bütün şirket çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Yüksek hızlı trenler ve konvansiyonel trenlerle yolcu taşımacılığı ile tren ve feribot gibi araçlarla yük taşımacılığındaki tüm lojistik faaliyetlerinde uygulanacak olan Emniyet Yönetim Sistemiyle ilgili hedef ve ilkelerimiz belirlenmiş, insan odaklı bir Emniyet Yönetim Sistemi politikası ve ilkeleri oluşturulmuştur.

Oluşturduğumuz bu politika çerçevesine göre;

 • Şirketimizin tüm tren işletmeciliği faaliyet alanlarında emniyetin sağlanması, sürdürülmesi ve yükseltilmesi için gerekli olan her türlü destek yönetimimiz tarafından verilecektir.
 • Emniyet kültürünün şirketimizin her kademesindeki personele yaygınlaştırılması sağlanacak ve tüm çalışanlarımızca emniyet kültürüne uygun davranışlar sergilenecektir.
 • Hedeflenen emniyet seviyesine ulaşılabilmesi için şirket çalışanlarımızın yeterliliği, sağlığı ve motivasyonu ön şartımızdır. Bunların sürdürülebilir olması için tekrarlanan işe elverişlilik ve yeterlilik ile denetleyici ve destekleyici tedbirler alınacaktır.
 • Şirketimizin her kademedeki yöneticilerinden tren işletme personeline kadar tüm çalışanlarımız, alınmış emniyet önlemlerine uymaktan, kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emniyeti sağlamaktan görevlerinin gerektirdiği oranda sorumlu olacaktır.
 • Şirketimizin tüm tren işletmeciliği faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek her türlü risklerin azaltılması için uygun olan bütün kontrol önlemleri alınacak ve risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması sağlanacaktır.
 • Emniyet performansının sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi ancak tüm tren işletme faaliyetleri esnasındaki hasarların ve yaralanmaların ölçülebilmesi ile mümkündür. Tüm çalışanlar emniyet performansının daha iyi hale getirilmesi için uygun tedbirler vasıtasıyla katkı sağlayacaklardır.
 • Şirketimizin tüm çalışanları kaza ve olaylara engel olabilmek için bütün arızaları, hataları, ramak kala olayları ve tehlikeleri (çalışma şartlarından kaynaklı kendi hataları da dâhil) bildirmek zorundadır. Bu şirket kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve herkesin her şeyi söyleyebilmesi için açık bir bilgi paylaşımı ile desteklenecektir.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız başta olmak üzere uymamız gereken ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yayınlanan kurallara ve emniyet standartlarına uyulacaktır. Tüm çalışanlar pozisyonlarına uygun olarak kendileri için geçerli kuralları, talimatları, yönetmelikleri bilmek ve uygulamak zorundadır.
 • Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığımız tarafından yayınlanan emniyet süreçleri ile ilgili bütün emirlere tüm ilgili çalışanların uyması ve bunları uygulaması temel görevlerdendir. Ayrıca; Emniyet Yönetim Sistemine yönelik mevzuatların ve prosedürlerin usulüne göre uygulanmasından, izlenmesinden ve varsa diğer ek tedbirlerin alınmasından tüm birim amirleri ve Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri olan Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlükleri yetkili ve sorumlu olacaktır.

Hasan  PEZÜK

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ