DEMİRYOLU ARAÇLARININ GÜVENLİK SERTİFİKASI BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ “ECM” YENİLENDİ

Uluslararası demiryolu taşımacılığı standartlarına göre işletmecilik faaliyetlerini sürdüren TCDD Taşımacılık AŞ, yük ve yolcu taşımacılığı ile bu faaliyetlerini sürdürdüğü araçların bakım ve revizyonunu yine bu standartlara uygun şekilde gerçekleştiriyor. Bu standartlardan biri olan Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM” sertifikası ise ilk kez imzalandığı 2017 yılından sonra 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yenilenerek TCDD Taşımacılık AŞ’nin izlediği akıllı ulaşım sistemleri politikalarından biri olarak yerini korudu.
04/03/2022 11:00

DEMİRYOLU ARAÇLARININ GÜVENLİK SERTİFİKASI BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ “ECM” YENİLENDİ

ECM: Güvenilir ve Sürdürülebilir Taşımacılığın Temeli

TCDD Taşımacılık, Bakımdan Sorumlu “ECM” sahibi bir kuruluş olarak UTP/TSI şartlarına göre hazırladığı bakım dosyası ile Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM”si olduğu araçların bakımını yapmak ve yaptırmakla görevlidir. Buna uygun olarak yapılan demiryolu araçları bakımı ise güvenilir ve sürdürülebilir taşımacılığın temellerini oluşturmaktadır.

Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM” sertifikası, TCDD Taşımacılık faaliyet alanları içinde olan demiryolu araçlarının bakım ve revizyonu aşamasında sahip olunması gereken bir belge olarak demiryolu sektöründe ön plana çıkıyor. Demiryolu araçlarının, bir bakım sistemine uygun olarak emniyetle işletilebilir olmasını sağlayan Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM”; yönetim, bakım geliştirme, filo bakım yönetimi ve bakım temini işlevleriyle 4 ana fonksiyondan oluşmaktadır.

Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTİF)'de yer alan protokole bağlı olarak ve Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) Tescil Sicil Yönetmeliğine göre TCDD Taşımacılık AŞ, ilk Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM” sertifikasını 1 Ocak 2017’de; yük vagonları için “Bakımdan Sorumlu Kuruluş” diğer demiryolu araçları için ise “Bakımdan Sorumlu Birim” belgesini 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere edindi. Sertifika süresinin dolması sebebiyle ve ATMF EK A başlıklı dokümanda tüm demiryolu araçlarının tek bir sertifikada birleştirilmesiyle, Şirketimize ait Bakımdan Sorumlu Kuruluş “ECM” sertifikası tüm demiryolu araçlarının bakım fonksiyonlarını kapsayacak şekilde 01 Ocak 2022 tarihinde Ulaştırma Hizmetler Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yenilendi.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ