KARAİSMAİLOĞLU: DEMİRYOLUNUN YATIRIMLARINDAKİ PAYI 2023’TE YÜZDE 63.4 OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2022 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 71 milyar TL olarak öngörüldüğünü duyurdu. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli ile yapılan yatırımlara dikkati çeken Karaismailoğlu, “2024 yılında gelir-gider dengesi başa baş noktaya gelecektir. 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Dolayısıyla, devletimiz ilave gelire kavuşmuş olacak” dedi.
19/11/2021 11:00

KARAİSMAİLOĞLU: DEMİRYOLUNUN YATIRIMLARINDAKİ PAYI 2023’TE YÜZDE 63.4 OLACAK

Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul Projesi, tamamlandığında İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, Boğaz’ın tarihsel ve kültürel dokusunu koruması ve İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

Ortak Akılla Ürettiğimiz Stratejik Adımları İvedilikle Atıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı: “Türkiye’nin sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya ve 7 trilyon dolar ticaret hacmine sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; hava, deniz, kara ve demiryollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için ortak akılla ürettiğimiz stratejik adımları ivedilikle atıyoruz. Sosyo-demografik, arazi kullanımına ait ulaştırma sistemlerine, altyapıya ve turizme ilişkin veriler ışığında hazırladığımız Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’mıza ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’na dayanarak ülkemizin bütünsel ve sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin sac ayaklarından biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak temel faaliyet alanının insan, yük ve data hareketliliğini sağlamak olduğunu belirten Karaismailoğlu, buradaki ana hedefin hareketliliğin önündeki sınırları kaldırmak ve bütünsel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu kaydetti, bu amaç için mobilite, lojistik ve dijitalleşmeye odaklandıklarını söyledi.

Projelerimizle Ülkemizi Daha İleri Taşımaya Gayret Ediyoruz

“Bundan 19 yıl önce, 2002 yılında, ülkemizde başlayan ‘yeni ulaşım ve iletişim çağı’, yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ediyor” diyen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu dönüşüm, ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Bu iddialı hedefe odaklanıp, projelerimizle ülkemizi daha ileri taşımaya gayret ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifi işlevleriyle 2071’e uzanan yolculukta en önemli dinamikler olacaklar. Daha önce ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki temel belirleyicileri; ‘Halihazırdaki ihtiyaçlar, beklentiler ve bunların itici gücü olan hedefler’ olarak sıralıyorduk. Yeni dönüşüm sürecinde ise açığa çıkmamış ihtiyaçları planlamalarımıza daha fazla dâhil edeceğiz. Her çalışmamızı vizyoner bir bakış açısıyla, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamiklerini dikkate alarak gerçekleştireceğiz. İnsanımıza hizmet sunmak kadar, coğrafi açıdan kalkınmada eşitliğe destek vermek hedefiyle de çalışıyoruz. Ulaşım ve haberleşme alanlarında hem yerel hem de uluslararası kamu ve özel sektörün karar vericilerini İstanbul’da buluşturan, ulaşımın ve haberleşmenin dünyadaki ve Türkiye’deki geleceğinin yol haritasının belirlendiği, lojistik, mobilite ve dijitalleşme vizyonu ile geleceğin ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin bizlere ‘sürdürülebilir bir dünyanın ve yaşamın’ kapılarını nasıl açabileceğinin konuşulduğu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nda ana motivasyon kaynağımız; bütünsel kalkınmaya sağladığımız katma değer olmuştur. Bakanlığımızın kritik başarı faktörlerini belirlemek, hedef gelişim alanlarımızı ve sorumluluklarımızı yeniden tespit etmek açısından Şûra’mız çok büyük önem taşıyordu.”

Yol Haritasını Belirlerken Kanaat Önderlerine Kulak Verdik

Yol haritasını tekrar belirlerken; öncelikle yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile kanaat önderlerine kulak verdiklerini anlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin sadece sınırları içerisinde değil, bölgesinde de etki alanını geliştirmek için atacağı adımların altyapısını hazırlarken katılımcı bir yaklaşımdan yana olduklarını, bu tabloyu, “ortak akıl” ile tespit ettiklerini vurguladı.

Haberleşme, havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu olmak üzere 5 sektör özelinde; finans yönetimi, enerji verimliliği, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik, yönetişim, insan kıymetleri ve eğitim, kalite ve verimlilik, emniyet ve güvenlik, teknoloji, inovasyon ve dijitalleşme ile mevzuat başlıkları altında topladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ne mutlu bize ki; ‘Temel Politika Alanları’ diye adlandırabileceğimiz bu başlıklar, son derece verimli geçen üç günün ardından Şûra’mızın odak konuları olan dijitalleşme, mobilite, lojistik alanlarında ve 5 sektör özelinde, belirlediğimiz 470 hedef ile somutlaştı. Temel politika alanlarımızda belirlenen hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek üzere çalışacağız. Bu hususları; planlı bir yaklaşımla sürdürülebilir ulaşım ve iletişim yapısının oluşturulması, yatırımlara KÖİ modelleriyle alternatif finansman sağlanması, ulaşım yatırımlarının lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile önceliklendirilmesi ve uluslararası bağlantıların güçlendirilmesi, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının artırılarak çok modlu ve dengeli ulaşımın desteklenmesi, uluslararası tehditlere karşı Türkiye’nin siber güvenliğinin sağlanması, fiber iletişim altyapısı ve geniş bant iletişiminin yurt genelinde yaygınlaştırılması, dünyada büyüyen ve gelişen, ülkemiz üzerinden geçen ekonomik ulaşım koridorlarını geliştirecek Kanal İstanbul gibi denizyolu ve liman atılımlarının gerçekleştirilmesi olarak sıralayabiliriz.”

Projeleri 1 Trilyon 131 Milyar TL Yatırım Yaparak Hayata Geçirdik

Bakanlığın faaliyet alanlarının tümünün Türkiye’nin bütünsel kalkınması için gereken altyapının temel ayaklarını oluşturduğunu anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 131 milyar 400 milyon TL yatırım yaparak hayata geçirdik. ‘Yol bizi nereye götürürse’ demedik, demiyoruz. Gideceğimiz yolu Türkiye’nin gelecek perspektiflerine göre çizerek, hedeflerimiz doğrultusunda cesur ve kararlı bir tavırla yürüyoruz” dedi.

Demiryolunun Yatırımlarındaki Payı 2023’te Yüzde 63.4 Olacak

“Yatırım harcamalarımızda yüzde 61’lik pay ile karayolu birinci sırada yer alıyor” diyen Karaismailoğlu,  “Demiryolunun 2013 yılında yüzde 33 olan yatırımlardaki payını, 2021 yılında yüzde 48‘e çıkardık. Bu oran, 2023 yılında yüzde 63,4 olacak. Yatırımların daha hızlı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, bizim için son derece önemli.  O nedenle alternatif finansman kaynaklarını da değerlendiriyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Böylece toplam 301,7 milyar TL’lik Kamu-Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 82’si tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile 30,3 milyar TL daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yatırım portföyümüzde 481 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 743 milyar TL. Bunda yaklaşık 415 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

Son 19 Yılda Demiryollarına Toplam 220,7 Milyar TL Yatırım Yaptık

Demiryolu yatırımları hakkında da bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:

“Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için, yarım asrı aşan bir süre ihmal edilen demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Multimodal taşımacılığın sağlanması amacıyla demiryollarımız yeni bir anlayışla ele alındı. Demiryollarımızı limanlara, havaalanlarına bağlıyoruz. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getiriyoruz. Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Demiryolu ağımızı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172; elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. 2020’de salgına rağmen demiryolu ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Ayrıca ‘temassız taşımacılık’ avantajından dolayı uluslararası taşımalarda önemli artış öngörüyoruz.”

Demiryollarımızda 2021 Yılı Yük Taşıma Hedefimiz, 36,11 Milyon Ton

Türkiye’den geçen ve başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerini Avrupa Kıtasına bağlayan Orta Koridor güzergahına dikkati çeken Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın hizmete girmesiyle Çin-Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinde ‘Orta Koridor’un etkin olarak kullanılması olanağının ortaya çıktığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu üzerinden Çin’den Avrupa’ya giden ve Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. 11 bin 483 kilometrelik Çin-Türkiye parkuru 12 günde tamamlanıyor. İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz. Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda bin 500 blok tren işletmeyi ve Çin-Türkiye arasındaki toplam 12 günlük seyir süresini 10 güne düşürmeyi hedefliyoruz. Demiryollarımızda 2021 yılı yük taşıma hedefimiz, 36,11 milyon ton” diye konuştu.

Yük Taşımacılığında Demiryolunun Payını Yüzde 10’a Çıkarmayı Hedefliyoruz

YHT ulaşımını “4 destinasyonda 13 il” ile ülke nüfusunun yüzde 44’üne ulaştırdıklarının altını çizen Karaismailoğlu, toplam yolculuk sayısının 58,6 milyonun üstüne çıktığını söyledi. 2003 sonrasında başlatılan demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi YHT olmak üzere, toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yaptıklarına vurgu yapan ve bugün 12 bin 803 kilometre demiryolu ağında işletmecilik yaptıklarını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyet’in ‘ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi’ vizyonuna sahip çıkan biz olduk. Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında yük taşımacılığında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi için de çalışıyoruz. Demiryolu hamlemizin en önemli bileşeni, yük ve yolcu taşımacılığının ekonomik ve süratli bir şekilde yapılabileceği hızlı tren ağımızı geliştirmek. Bu kapsamda yapımı devam eden 4 bin 364 kilometrelik hattın, 4 bin 7 kilometresi hızlı tren ve 357 kilometresi ise konvansiyonel hatlardan oluşuyor. Ulaştırma ve Lojistik Master Plan öngörülerimiz doğrultusunda projelerimizi önceliklendirerek, çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bu hatlardan, Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Balışeyh-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demiryolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Bir başka önemli proje Ankara-İzmir Hızlı Tren hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3,5 saate düşüreceğiz. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, İpek Demir Yolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birini teşkil ediyor. Projeyle; Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşmesini hedefliyoruz.”

Projenin üç kesimden oluştuğunu ifade eden Karaismailoğlu, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımına başladıklarını ve yüzde 48 fiziksel ilerleme sağladıklarını söyledi. “67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesiminde ihale süreci devam ediyor; 9 kilometrelik Halkalı-Ispartakule bölümünde yapım çalışmalarına başladık” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı altyapı çalışmalarında yüzde 82 ilerleme sağladıklarını kaydetti. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının üst yapı inşasına başladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul’un yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağına dikkati çekti. Konya – Karaman arasında son testleri yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, hattı yakın zamanda işletmeye açacaklarını duyurdu.

Demiryollarımızın Yolcu ve Yük Taşıma Kapasitesini Artırıyoruz

Karaman – Ulukışla arasında ise altyapı yapım çalışmalarında yüzde 83 fiziki ilerleme sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hattın açılmasıyla yaklaşık 6 saat olan Konya-Adana arası, 2 saat 20 dakikaya düşecek. Toplam 192 kilometre uzunluğundaki Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Projesi’ni dış finansman yoluyla tamamlayacağız. Ana yük koridorumuzun kuzey-güney aksında ihtiyaç duyulan kapasite böylece temin edilecek. Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattımızda da hummalı çalışmalarımız şekilde devam ediyor. 312 kilometre uzunluğa sahip projedeki inşaat çalışmalarımız 6 kesimde ilerliyor. 2024 yılında tamamlanması planlanan projemizle, Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek. Adapazarı-Gebze-YSS Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı Hızlı Tren Projemizin de üzerinde önemle duruyoruz. Türkiye açısından ekonomik anlamda birden fazla kritik değere sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu ulaşımıyla iki kıtayı birbirine bir kez daha entegre edecek. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’mızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızı YHT hattına dahil ediyoruz. İç Anadolu’nun önemli ticaret merkezlerinden Kayseri de YHT seferberliğinden payına düşeni alacak. Hızlı tren hatlarımızın yanı sıra konvansiyonel hatlarımızda da iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Bu sayede demiryollarımızın yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırıyoruz. Demiryolu yük ve yolcu yoğunluğunu dikkate alarak belirlediğimiz güzergâhlarda etüt proje çalışmalarımız da devam ediyor. Toplam 3 bin 957 kilometrelik hatta ise etüt proje çalışmalarını tamamladık.”

4 Büyükşehirde Metrolarla 988 Milyon Yolcu Taşındı

Lojistik faaliyetlerin, üretimin büyümesi ve gelişmesinde etkili olduğunu bildiren Karaismailoğlu, planlanan 25 lojistik merkezden; 12’sini işletmeye aldıklarını ifade etti. Yerli ve milli demiryolu hamlelerinin meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Artık TÜRASAŞ’ın ürettiği Millî Elektrikli Tren setlerini hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanacağız. Bugüne kadar toplam 313,7 kilometre kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk. 4 ilde üstlendiğimiz 7 metro projesiyle Türkiye ekonomisine 21,75 milyar TL katkı sağladık. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 988 milyon yolcu taşındı. 305 milyon saat zamandan, 282 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Karbon emisyonunda 156 bin ton azalma sağladık. Kent içi raylı sistemlerin ekonomiye ve çevreye katkıları göz ardı edemeyeceğimiz boyutlarda. 6 ilde daha yapımı süren 10 projemiz var. Bu projeler bittiğinde ekonomimize 10,8 milyar TL katkı sağlamalarının yanı sıra 146,2 milyon saat zamandan, 136 bin ton yakıttan tasarruf edeceğiz. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülürken, karbon emisyonunda 73 bin ton azalma olacak.”

Kayacık ile Konya Mevcut Gar Arasındaki 17,4 Kilometrelik Kesimini, İki Hattan YHT, İki Hattan ise Banliyö ve Konvansiyonel Hat İşletmeciliği Yapma Amacıyla 4 Hatlı Hale Getiriyoruz

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: “Konya şehir içi raylı sistem ağının geliştirilmesine çalışıyoruz. Kayacık ile Konya mevcut gar arasındaki 17,4 kilometrelik kesimini, iki hattan yüksek hızlı tren, iki hattan ise banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapma amacıyla 4 hatlı hale getiriyoruz. Yolcuların Selçuklu ve Konya YHT garlarına erişimini sağlayacağız. Konya için ürettiğimiz başka bir proje Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Belediyesi Raylı Sistem Hattı. İhalesini yaptık. Kredi anlaşmasının onay sürecini bekliyoruz. TÜRASAŞ ile yerli üretim altyapı kapasitesini geliştiriyoruz. Türkiye Raylı sistem sektöründe, demiryolu araçlarının üretiminde, lokomotif kurum olma hedefiyle sektör paydaşlarını aynı çatı altında toplayarak güçlü bir sinerji yakaladık. Böylelikle raylı sistemler sektöründe millî tasarıma sahip ürünleri geliştirip, bu ürünleri dünya pazarına açıp, yüksek marka değerine kavuşturuyoruz. Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübeler ile 225 km/saat hızında Tren Seti Proje çalışmalarına başladık. Prototipi 2022 yılında tamamlamayı ve 2023 yılında seri üretimine geçmeyi planlıyoruz. Dizel, elektrikli lokomotif, demiryolu bakım araçları, demiryolu araçlarının modernizasyonları, tren kontrol yönetim sistemi, vagon, dizel motor üretimlerine devam edilirken aynı zamanda milli demiryolu araçlarının geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarını da yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ