GENEL MÜDÜR YAZICI EGE BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİNE DEVAM EDİYOR

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı başkanlığındaki heyet, Ege Bölgesindeki ziyaret ve incelemeleri kapsamında Manisa’ya gitti.
28/07/2020 18:00

GENEL MÜDÜR YAZICI EGE BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİNE DEVAM EDİYOR

Karayolları Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yazıcı, burada sağlıklı bir ulaştırma altyapısı için ulaşım modları arasında dengeli ve birbirini bütünleyen bir yapının oluşturulmasının zorunlu olduğunu, ulaştırma yatırımlarında bunun hedeflendiğine dikkat çekti.

Manisa Organize Sanayi (MOSB) Bölgesine de ziyaret eden heyet, organize sanayi bölgesinde taşımaların ve ihracatın arttırılması konularında görüştü.

Yazıcı, MOSB’un ülkemizin sanayileşme sürecinde ilk kurulan OSB’lerden biri olduğuna dikkat çekerek,” Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünlerin pazarlanmasında birinci koşul, ulaşımın en ekonomik, en kolay, en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi bu avantaja sahiptir. İltisak hattıyla ana demiryolu ağına ve limana bağlıdır. Ülkemiz ihracatında çok güzel işler başaran MOSB ile işbirliği içerisinde daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak pandemi sürecinde ticaretin devamlılığını sağlamaya devam ediyoruz. Yük taşımalarımız giderek artmaktadır.  Ülkemizin dört bir köşesinde ve Avrupa’ya, İran’a, BTK hattı üzerinden dosta ve kardeş ülkelere, Çin’e kadar taşımalarımız devam etmektedir. Özellikle Çin-Türkiye arasında yılda 100 tren işletilmesi söz konusu. Çin-Avrupa arasındaki taşımalar da Türkiye üzerinden transit trenlerle gerçekleştirilmesi söz konusu. Demiryolu yük taşımacılığında giderek daha fazla pay alırken, sanayicimizin, üreticimizin, ülkemizin rekabet gücü artmakta, demiryolu ülkemizin kalkınmasının lokomotifi haline gelmektedir MOSB’deki sanayicilerimizi TCDD Taşımacılık ile daha fazla işbirliğine davet ediyoruz.”

Heyet ayrıca, Manisa’da Biçerova Lojistik Müdürlüğü ile lojistik firmalarını da ziyaret etti, yükleme/boşaltma vb. süreçler konusunda bilgi aldı.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ