SERBESTLEŞME SONRASI TİP SÖZLEŞMELERİ ÇALIŞTAYI

25 Nisan 2017 tarihinde “Türk Demiryollarının Serbestleşmesi Sonrasında Tip Sözleşmeleri” konulu Çalıştay yapıldı.
26/04/2017 01:10

SERBESTLEŞME SONRASI TİP SÖZLEŞMELERİ ÇALIŞTAYI

Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi sürecinde, yeni yapıda ilgili taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyecek sözleşmelerin,  uluslararası ve ulusal mevzuatlara uygunluğunun sağlanması ve standart bir yapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 25 Nisan 2017 tarihinde “Türk Demiryollarının Serbestleşmesi Sonrasında Tip Sözleşmeleri” konulu Çalıştay yapıldı.   

Çalıştay’a, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet URAS, daire başkanları, Danışman Firma yetkilileri ile Şirket personeli katıldı.

Sözleşmelerde Standart Sağlamalıyız

Çalıştay’da bir konuşma yapan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uras, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında ülkemizin ekonomide ve demiryolu sektöründe dünyanın ilk on ülkesi arasına girmeyi hedeflediğini, demiryolu öncelikli ulaşım politikaları izlediğini,  yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, ileri demiryolu sanayinin geliştirilmesi ve yeniden yapılanma olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: ”Yeni yapıda altyapı ve işletmecilik birbirinden ayrılırken, rekabetçi bir işletmecilik modeli amaçlandı. Bunun gerçekleşmesi için bütün taraflar arasındaki ilişkilerin, yeni yönetmelikler ve demiryolu işletmeciliğinin gerekliliklerine uygun bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. Çalışma kapsamında ilgili sözleşmeler gözden geçirilmiş ve yeni mevzuatlara uygunluğunu sağlayacak şekilde güncellenmiştir. Sözleşmelerin, hem UDH Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenlemelere, hem de ilgili uluslararası taşımacılık mevzuatlarına uyumluluğu dikkate alınırken, TCDD Taşımacılık AŞ’nin itibarı bağlamında sözleşmelerin birbiriyle tutarlı olması da hedeflenmiştir.”

Dünyada Altyapı ve İşletmecilik Tamamen Birbirinden Ayrılıyor

Danışman firmanın Genel Müdürü Tibet Seyhan da tüm dünyada yeniden yapılanma çalışmalarının olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti: “Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyada altyapı ve işletmecilik birbirinden ayrılıyor. Bazı ülkelerde holding bünyesinde örgütlendiği gibi tamamen bağımsız işletmeler de var. Özünde işletmecilik ve altyapı tümden ayrılıyor,  birbirinin üstünde değil, eşit güçte eşit kurumlar olarak rekabet ortamında yerini alıyor. Bu yeni yapıda taşların yerine oturması için zamana ihtiyaç var. Avrupa ülkelerinde de bu zorluklar yaşandı, yapılan düzenlemeler tekrar elden geçirildi. Avrupa Birliğinde de sübvanse var, maliyetlerin düşürülmesi için önlemler alınıyor, ama sonuçta bir taşımacılık modelinin oluşturulması hedefleniyor. Bugün İngiltere’de yolcu taşımacılığının yüzde 99’u özel işletmeler tarafından yapılıyor. Avrupa Birliğinde yük taşımacılığının yüzde 70 -80’i, yolcunun yüzde 50-60’ı kamu tarafından gerçekleştiriliyor.  Fransa’da 20 tren işletmecinin 19’u özel… Bizde de bu yeni yapının yerleşmesi zamanla olacak. Sıkıntılar yaşanacak, sorunlar olacak… Avrupa Birliğine bakıldığında yeniden yapılanma sonrasında ana iki temel şey oluyor; demiryolu taşımalarının miktarı ve özel sektör payı artıyor.”

Tüm Kurumlar Yeni Yapıya Uyum Sağlamalı

Türkiye’de özel sektörün kendi personel ve treniyle işletmecilik yapmasının önünde hukuki hiçbir engelin kalmadığına dikkat çeken Seyhan, TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ, demiryolu tren işleticileri, lojistik firmalar, yük taşıtmak isteyenler, acentalar vb. sektördeki tüm tarafların uluslararası standartlarda işletmecilik modeli geliştirmelerinin önemine değinerek şunları söyledi:”  Yeniden yapılanma ile yeni bir yapı ortaya çıktı. Tüm tarafların bu yeni yapıya uygun olarak kendini konumlandırması lazım, faaliyetlerine bu yeni yapıya göre yön vermesi gerekir.” dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ’ye Büyük Sorumluluk ve Görev Düşüyor

Yük taşımacılığındaki süreçlere de değinen Seyhan, lojistik firmaların demiryolu yük taşımacılığı için yetki belgesi alma zorunluluğu olduğunu, yeni vagon sahiplerinin araçlarını tescil ettirmeleri gerektiğini, herhangi bir şikayet durumunda hakemin Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü olduğunu vurgulayarak; TCDD Taşımacılık AŞ’ye sektörün yeni yapısının şekillenmesinde çok önemli sorumluluk ve görev düştüğünün altını çizdi.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ