30.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN MAKİNİST SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU


28/12/2019 17:16

03.10.2019 tarihinde yapılan Sözlü Sınav Sonuçları (Makinist) açıklanmıştır. Sonuçları görmek  için tıklayınız. >>

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakları, işyerlerinin bağlı olduğu müdürlüklere  06.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

1- 2 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 2 Adet Askerlik Belgesi

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. (Eski Hükümlü adaylar ayrıca Eski Hükümlü Belgesi Teslim Edeceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf

7- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

8-Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Makinist İşçi adaylarından tam (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Karara esas görüntüleme, laboratuvar sonuçları ve fiziki muayene bulgularının ilgili bölüme yazılması; sağlık kurulu raporunda; odyometri (işitme) testine ilişkin bilgiler veya test sonucu, göz muayenesine ilişkin bilgiler, "Tren Makinisti olarak çalışır." ibaresi, Emniyet Kritik Görevlerde çalışanlar için "(A) veya (B) gurubunda çalışır." ibaresinin bulunması zorunludur.

9- MYK Tren Makinisti Belgesi

 Adaylar psikoteknik muayenesi sonucuna göre işbaşı yapacak olup psikoteknik muayenesi için evrak teslim edecekleri işyerleri tarafından yönlendirilecektir.

Evrak teslim edilecek işyerleri için tıklayınız. >>

 

Adaylara önemle duyurulur.

 

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ