ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU


20/12/2019 16:59

03.10.2019 tarihinde yapılan Sözlü Sınav Sonuçları (Engelli-Eski Hükümlü) açıklanmıştır. Sonuçları görmek  için tıklayınız. >>

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakları, işyerlerinin bağlı olduğu müdürlüklere  06.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

1- 2 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 2 Adet Askerlik Belgesi

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. (Eski Hükümlü adaylar ayrıca Eski Hükümlü Belgesi Teslim Edeceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

9- Eski Hükümlü Aday için Devlet Hastaneleri ve Resmi üniversite Hastanelerinden alınacak "Sağlık Kurul Raporu". (Kamuda işçi olarak çalışmasında bir engel yoktur ibareli.)

10- Engelli adaylarda Engelli Durum Belgesi

Evrak Teslimi Yapılacak İşyerleri İçin Tıklayınız. >>

Asıl kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, asıl adaylardan işe başlamayan veya başlayıp işten ayrılan olursa sıradaki yedek adaya yazılı tebligat yapılacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

 

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ