İŞÇİ MAKİNİST ALIMI İÇİN NİHAİ ADAY LİSTESİ


19/07/2019 08:45

10-16.07.2019 tarihleri arasında İŞKUR da yayınlanan ilan metnimize başvuran adayların listesi ekte gönderilmiştir.

Aday listesini görmek için tıklayınız. >>

Adaylar evraklarını 08.08.2019 -09.08.2019 tarihleri arasında şahsen  TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gerelerek teslim edeceklerdir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İstenecek evraklar:

 

-Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4) Bu belgeye sahip olmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-1 Adet Nüfus cüzdanı fotokopisi

-1 Adet Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi fotokopisi

- 1 Adet Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

-1 Adet Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya turkiye.gov.tr adresinden alınabilir.)

- İş talep bilgi formu (İş talep bilgi formu için tıklayınız.) >>

- Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız.)>>

 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtildiği üzere tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden sağlık kurul raporu alacaklardır. Sağlık Kurulunda Göz, KBB, Dahiliye, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Psikiyatri ve Kardiyoloji bölümlerinin bulunması gerekmektedir. Sağlık kurul raporunda tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir),  Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş); Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.); tam kan, tam idrar ve karaciğer ile böbrek  fonksiyonlarını içeren biyokimya tetkik değerleri;  EKG ve PA Akciğer Grafisi değerlendirmesi (verilerin normal olup olmadığı veya ölçüm sonuçları); SFT (Solunum Fonksiyon Testi) ve tansiyon değerlendirmesi (verilerin normal olup olmadığı veya ölçüm sonuçları belirtilmiş şekilde) bulunacaktır.

Evrak teslim sonuçları 27.08.2019 tarihinde www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilcektir.

Sözlü sınav 03.10.2019 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Adaylara duyurulur.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ