TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK 353 İŞÇİ SINAV SONUÇ LİSTESİ


21/06/2019 11:02

25.03.2019-16.04.2019 tarihileri arasında yapılan Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız. >> 

 

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakları, işyerlerinin bağlı olduğu müdürlüklere  08.07.2019-19.07.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

 

1- 2 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 2 Adet Askerlik Belgesi

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. Adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getireceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

9- Lokomotif Tamirciliği, Motor Tamirciliği, Vagon İmal ve Tamir İşçiliği, Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçiliği, Kaynak işçiliği  İçin Devlet Hastaneleri ve Resmi üniversite Hastanelerinden alınacak "Sağlık Kurul Raporu". (Kamuda işçi olarak çalışmasında bir engel yoktur ibareli.)

10. Tren Teşkil İşçileri için TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde beliritildiği üzere tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden sağlık kurul raporu alacaklardır. Sağlık Kurulunda Göz, KBB, Dahiliye, Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Psikiyatri ve Kardiyoloji bölümlerinin bulunması gerekmektedir. Sağlık kurul raporunda tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir),  Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş); Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.); tam kan, tam idrar ve karaciğer ile böbrek  fonksiyonlarını içeren biyokimya tetkik değerleri;  EKG ve PA Akciğer Grafisi değerlendirmesi (verilerin normal olup olmadığı veya ölçüm sonuçları); SFT (Solunum Fonksiyon Testi) ve tansiyon değerlendirmesi (verilerin normal olup olmadığı veya ölçüm sonuçları belirtilmiş şekilde) bulunacaktır.Ayrıca Sağlık kurulunun karar/sonuç kısmında "A Grubunda Çalışır"  "Tren Teşkil İşçisi olarak çalışır" ibaresi bulunacaktır.

Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. (Evrak teslimi yaptığınız işyerlerince bilgi verilecektir). Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.

 

Evrak Teslimi Yapılacak İşyerleri İçin Tıklayınız >> 

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ