TREN MAKİNİSTİ KURSİYER SEÇİM SONUCU


15/02/2019 14:28

TREN MAKİNİSTİ KURSİYER SEÇİM SONUCU

İŞKUR İŞBİRLİĞİ İLE 2019 YILI İÇERİSİNDE DÜZENLENECEK TREN MAKİNİSTİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANAN ASIL VE YEDEK ADAYLAR EKLİ LİSTEDEDİR.

            25 Şubat 2019 TARİHİNDE BAŞLAYACAK PSİKOTEKNİK MUAYENE ÖNCESİNDE KURSA KATILMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLAR;

 

 1. Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Resmi Üniversite Hastanelerinin herhangi birisinden sağlık kurulu raporu alacaktır. Sağlık Kurulu Raporunda;
  • Boy,
  • BKİ: Beden Kitle İndeksi,
  • TA: Tansiyon (Kişi hipertansiyon hastası ve ilaç kullanıyorsa belirtilmelidir).
  • Tam Kan Tetkiki, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyonlarını da içeren biyokimya tetkikleri,
  • AKŞ, HbA1C, TKŞ veya OGTT,
  • EKG,
  • Göz muayeneleri (Görme keskinliği, Renkli Görme ISHIARA sonucu ve varsa diğer patolojiler açıklanmalıdır).
  • Odyometri (Her iki kulak için Saf Ses Ortalaması ve varsa yüksek ya da düşük frekanslardaki belirgin kayıplar belirtilmelidir).
  • Tarama Testi (Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler için)
  • Diğer Branş Muayene Sonuçlarında: Geçirilmiş hastalıklar, operasyonlar ve diğer patolojik sonuçlar belirtilmelidir.
  • Sorunu olmayanlarda “muayene bulguları normal” ya da “sağlam” ifadesi bulunmalıdır.
  •  
 2. Temin edilen Sağlık Kurulu Raporunun aslı, TCDD Taşımacılık A.Ş.Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na (Marşandiz Mevkii-Anakara) elden ya da taahhütlü posta yoluyla veya elden teslim edilecektir. İlgili Daire Başkanlığı tarafından TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi hükümlerince grup tespit işlemleri gerçekleştirilecek, rapor sahibi adayın sağlık koşullarının, başvuruda bulunduğu meslek şartlarına uygunluğu tespit edilecektir.

Posta işlemi ile yapılacak evrak gönderiminde kullanılacak adres;

TAŞIMACILIK AŞ Kurumsal Emniyet Yönetimi Başkanlığı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlük EK Binası

Gazi Mahallesi, marşandiz mevki Güvercin Yolu Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0312 309 05 15/71604

 1. Sağlık Kurul Raporlarında yapılan değerlendirme sonrası sağlık koşulları uygun bulunan adaylar için Psikoteknik Muayene Randevusu alınacaktır. Randevu tarihleri Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi tarafından oluşturulacak olup, 210,00 TL’lik psikoteknik muayene ücreti adayların kendileri tarafından nakit olarak karşılanacaktır.
 2. Psikoteknik Muayene randevularının gün, saat ve adresi SMS ile adaylara bildirilecektir.
 3. Psikoteknik Muayenesi için adaylara verilen randevu gününde, muayenenin yapılacağı yerde, ayrıca evrak teslimi de yapılacaktır.
 4. Adaylardan istenecek evraklar;
  • Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Kamu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin herhangi birisinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Grup belirleyicisi tarafından onaylanmış)
  • Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği,
  • Adres Beyanı
  • 2 Adet Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
  • Terhis Belgesi (erkek adaylar için) veya askerlik durum belgesi (31.12.2018 tarihine kadar tecil yaptırmış olması)
  • 2018 KPSS Önlisans Puanı gösterir belge,
  • Adli sicil kaydı (son iki ay içerisinde alınmış)
  • Psikoteknik Muayene Formu (Ekli form doldurup çıktı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılacaktır.)
  • Diploma Fotokopisi
 5. Psikoteknik Muayenesi randevusuna günün de gelmeyenler ile eksik evrakla gelen adaylara başka bir tarihte muayeneye randevusu verilmeyecektir.
 6. Muayenelerden geçemeyen, gelmeyen veya evrakı eksik olan asıl adayların yerine yedek listedeki adaylardan sırayla yukarıdaki usullere göre SMS ile çağrı yapılacaktır.

 

 

 

Tren makinisti kursuna katılmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi için tıklayınız >>

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ