14-17 OCAK 2019 TARİHLERİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇ DUYURUSU


31/01/2019 12:41

14-17.01.2019 tarihileri arasında yapılan Sözlü Sınav Sonuçları için tıklayınız. >>

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakları, işyerlerinin bağlı olduğu müdürlüklere 25.02.2019-08.03.2019 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

Teslim edilecek Evraklar;

1- 2 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 2 Adet Askerlik Belgesi

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. Adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getireceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

9- Vinç Operatörü için ehliyet (C sınıfı)

10- Elektrik İşçileri ve Elektronik İşçileri İçin Devlet Hastaneleri ve Resmi üniversite Hastanelerinden alınacak "Sağlık Kurul Raporu". (Kamuda işçi olarak çalışmasında bir engel yoktur ibareli.)

11. Vinç Operatörleri için tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir), tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.

Evrak Teslimi Yapılacak İşyerleri İçin Tıklayınız. >>

 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ