TREN TEŞKİL İŞÇİSİ KAZANANLAR LİSTESİ


06/04/2018 09:51

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Tren Teşkil İşçiliği sınavında başarılı olan adayların dikkatine; 

Asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi için lütfen tıklayınız >>

Sınavda başarılı olan adayların, 07.05.2018-11.05.2018 tarihleri arasında;

 

 1. 2 Adet Diploma Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti),
 2. 2 Adet Nüfus Cüzdan Örneği (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti),
 3. 2 Adet Askerlik belgesi (Terhis, tecil, muaf),
 4. 2 Adet T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getireceklerdir.),
 5. 6 Adet Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)
 6. Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.
 7. Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin herhangi birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile  kazandıkları işyerlerinin bağlı olduğu servis müdürlüklerine (Ek'te yer almaktadır) müracaat etmeniz gerekmektedir.

Almış olduğunuz Sağlık Kurulu Raporunda;

 • Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
 • Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
 • İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0-30 dB) belirtilmiş olacaktır.
 • Tarama testi (Uyarıcı ve uyuşturucu maddeler için sonucun negatif olması gerekir),
 • Kan tahlili sonuçları (Şeker Değeri),

          belirtilmiş olmalıdır.

 • Evraklarınızın teslimi sırasında, almış olduğunuz Sağlık Kurulu Raporu, ilk olarak TCDD Bölge Müdürlüklerindeki grup belirleyicisi tarafından Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince değerlendirilip, çalışabileceğiniz sağlık grubu tespit edilecektir. İlk değerlendirmede grubunuz tren teşkil işçisi olmaya uygun olduğu takdirde, ikinci değerlendirme için grup tespiti yapılan Sağlık Kurulu Raporuyla 22.05.2018 tarihinden önce   TCDD Taşımacılık AŞ  Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına geleceklerdir. İkinci değerlendirme tren teşkil işçisi olmaya uygun olduğu takdirde Ek'te yer alan gün ve saatte Psikoteknik muayeneye gireceklerdir. (Not: Psikoteknik Muayene TCDD 2. Bölge Sağlık Müdürlüğü binası Anadolu Bulvarı Behiçbey/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar gelirken ayrıca 3 adet fotoğraf getirecektir.)

Kazanan adayların evrak teslim tarihleri ve teslim edilecek Servis Müdürlükleri ile Psikoteknik Muayene tarih ve saatleri için lütfen tıklayınız >>

 

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ