TREN MAKİNİSTLİĞİ KURSU


12/02/2018 13:05

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra birimlerine alınacak işçi makinist personelin “ Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında mesleki yeterliliğe dayalı eğitimi istihdam öncesinde uygulamaya konulacaktır. Yeterliliğe dayalı tren makinist kursu Kars, Erzincan, Adana, Malatya, İzmir, Eskişehir ve İstanbul illerinde açılacaktır. BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ                                   :23 Şubat 2018

ÖNGÖRÜLEN MÜLAKAT TARİHLERİ          : 05-16 Mart/2018

KPSS 93 puan türünden en az 60 puan alan adaylar arasından başvurulan ildeki puan sıralamasına göre ilk 60 aday (Eskişehir İlinde 2 ayrı sınıf olarak açılacağından 126 aday) mülakata çağrılacaktır.

KURSLARIN  PLANLANAN UYGULAMA TARİHLERİ

Kursun Açılacağı il                                           Başlama Tarihi                   Bitiş Tarihi

Eskişehir, Adana                                              24 Nisan 2018                    19 Ekim 2018

İzmir, Malatya                                                  07 Mayıs 2018                    02 Kasım 2018

Kars, Erzincan                                                 21 Mayıs 2018                   16 Kasım 2018

İstanbul, Eskişehir                                            04 Haziran 2018                 30 Kasım 2018

İŞKURCA AÇILAN KURSA BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik Teknolojisi
Makine
Otomotiv Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik
.

 BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENECEK BELGELER
A-    Aranacak Şartlar
1-    Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
2-    2016 KPSS Ön Lisans puan (P93) türü üzerinden 60 ve üzerinde puan almış olmak
3-    Erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31.12.2018 (dâhil) olmak üzere tecilli olmak.
4-    Yukarıda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmak
5-    Sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olmak
B-    Kursiyer Seçimlerinde İstenecek Belgeler   
1-    Nüfus cüzdanı
2-    Diploma fotokopisi
3-    2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
4-    Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
C-    Kursiyer Seçimlerinden Sonra İstenecek Belgeler
1-    Nüfus cüzdanı fotokopisi
2-    Diploma fotokopisi
3-    2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
4-    Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
5-    T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı
6-    Asıl listede yer alan adaylardan sağlık kurulu raporu
a.    Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden alınmış olacaktır. Sağlık raporunda;
i.    Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
ii.     Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
iii.    İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 DB olmalıdır. )
b.    Alınan raporlar, sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek üzere; Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden almış oldukları sağlık raporları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip çalışabileceği sağlık grupları belirlenecektir. Sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olduğu belirlenenler, psikoteknik muayeneye gönderilecektir.  Sağlık ve psikoteknik muayene ücretleri aday tarafından karşılanacaktır. Sağlık ve psikoteknik muayenesi sonucunda makinist çalışamayacağı belirlenen adayların yerine, yedek adaylar sıra ile davet edilecektir.


İŞKUR TARAFINDAN AÇILACAK MAKİNİST KURSUNA BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-    Kurs istihdam garantisiz açılacaktır.

2-    Farklı illerde açılacak olan kurslara şartları taşıyan herkes ikamet şarttı aranmaksızın başvuru yapılabilecektir. Ancak kursa katılım için yalnız bir il için başvuru yapılacaktır.
3-    KPSS Önlisans puan (P93) türüne göre puan üstünlüğü dikkate alınarak başvuran adayların İŞKUR tarafından sıralanmasına müteakip, eğitime alınacak kursiyerlerin 3 katı kadar aday kursiyer seçimi için davet edilecektir.
4-    Kursiyer seçimleri TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Komisyonca Ankara’da yapılacaktır. Kursiyer seçimlerine istenildiği takdirde İŞKUR İl Müdürlüğünden veya İŞKUR Genel Müdürlüğü birimlerinden personel görevlendirile bilinecektir.
5-    Kursiyer seçim tarihleri daha sonra TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
6-    Daha önce İŞKUR iş birliği ile açılan Tren Makinisti Kursuna katılan, 15 Ocak 2018 tarihinde  ve 29 Ocak 2018 tarihlerinde başlayan kurslara katılmaya hak kazanan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
7-    İŞKUR tarafından açılacak kursu tamamlayanlar, sertifika vermeye yetkili kurumdan 11UY0035-Tren Makinisti - (Seviye 4) belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi almayanlar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılacak iş ilanına başvuru yapamayacaktır.
8-    11UY0035-Tren Makinisti - (Seviye 4) sınav ve belgelendirme ücreti adaylar tarafından karşılanacaktır.
9-    TCDD Taşımacılık A.Ş.’de işe başlayan adaylar, özür nakilleri dahil en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
10-    İşe alınacak adaylar 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışacaktır.
11-    İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu makinist olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.
12-    İşe başladıktan sonra 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
13-    Makinist İşçiliği Görev Tanımı aşağıda açıklanmıştır.

MAKİNİST İŞÇİLİĞİ GÖREV TANIMI

1) Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde işletme talimatlarına uygun olarak kullanmak. Yolcu ve yük tren lokomotiflerini atölye/depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 60 dakika önce (Bölgelerin yapıları, iklim şartları ve trenlerin özelliğine göre bu sürenin arttırılması veya azaltılması Bölge Müdürünün oluruna bağlıdır.), transit geçen yolcu trenleri ile lokomotifi değiştirilmeden devam eden yük trenlerinin yanı sıra banliyö trenlerinde görevli olmaları ve banliyö trenlerini Atölye/Depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 30 dakika önce görevli oldukları trendeki cer aracını hazırlamaya gelmek. Serviste olan manevra ve banliyö trenlerinde görevli olmaları durumunda ise;  personel değişim yerlerinde zamanında bulunmak. TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönergesinde öngörülen resmi elbise, alet ve avadanlık çantası ile göreve gelmek.
2) Bağlı bulundukları iş yerlerince günlük, haftalık, aylık görev çizelgelerinde belirtilen görevleri (Tren temini, Depo ve Gar Manevrası, Depo ihtiyat, Tren Isıtma, Ateşçi, diğer depolarda vekâlet gibi) yapmak.
3) Depo hizmetlerinde görevlendirilmişlerse, görev çizelgelerinde belirtilen saatlerde iş yerinde bulunmak.
4) Resmen göreve başlamış olmak için işyerine geldiklerinde, görev takip modelini (4011 model) nöbetçi depo şefine imzalatmak.
5) Göreve geldiklerinde, emirler (evamir) defterindeki yeni emirleri okumak ve bilgi aldıklarına dair defteri imzalamak.
6) Görevli oldukları trenin cer aracının tamirat defterine yazılan arızaların karşılarına düşülen notları kontrol etmek, eksik kalan işlemi tamamlattırmak.
7) Görevli oldukları trenin cer aracının lokomotif faaliyet modelini (2088 model) almak. Gerekli bölümlerin uygun şekilde doldurulmasını sağlamak, kendilerinin doldurması gereken bölümleri de uygun bir şekilde doldurmak.
8) Görevli oldukları trenin cer aracındaki demirbaşların (ve yedek parça dolabının) eksiksiz olmasını ve kurşunlu olması gereken yerlerin kurşunlarını kontrol etmek.
9) Görevli oldukları trenin cer aracının gerekli teknik kontrolünü her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının ya da eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre yapmak. Emniyet sistemlerinin devrede ve çalışır durumda olduğunu kontrol etmek.
10) Görevli oldukları trenin cer aracı lokomotif ise, tren üzerine uygun bir şekilde yanaşıp koşum takımlarının ve hava irtibatının uygun bir şekilde bağlanmasını kontrol ettikten sonra tren havasını doldurup tam fren tecrübesini yapmak. Tam fren tecrübesinde tereddüde düşüldüğü takdirde bizzat tam fren tecrübesine iştirak etmek.
11) Görevli oldukları treni teknik olarak hazırladıktan sonra, trene ait trafik cetvelinin kendileriyle ilgili bölümünü imzalamak. Yanlarında bulunması gereken modelleri istasyon/gar görevlisinden teslim alıp incelemek.
12) Tren hareket etmeden önce cer aracının zaman saatinin ayarını kontrol etmek ve gerekli ise ayarlamak.
13) İstasyon/gar görevlisi veya sinyal bildirisi işaretiyle treni hareket ettirmek. Tren; tren teşkilinin yapıldığı veya manevra nedeniyle tren dizisinde kesip bağlama işlemi yapılan istasyon/gar makaslarını çıktıktan sonra, süratlenmeye başlamadan önce makinist musluğu ile yapılan frenlemeyle, trenin fren tesirini pratik olarak tren tipi gözetmeksizin kontrollerini yapmak.
14) Tren seyrini, cer aracı kullanma ve seyrüseferle ilgili tüm yönetmelik, talimat ve emirlere uygun olarak yürütmek.
15) Birlikte görev yaptıkları stajyer makinistlere görevleriyle ilgili konularda eğitici bilgiler vermek ve uygun şartlarda kendi sorumluluklarında onlara cer aracını kullandırmak.
16) Servis esnasında trende cerle ilgili olan aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerin, trafik cetveline doğru yazılmasını sağlayarak karşılığını imzalamak.
17) Servis yaparken diğer görevli elemanlarla iyi bir diyalog içinde olmak.
18) Servisleri esnasında trenin güzergâhında bulunan en yüksek rampada kullandıkları cer aracının teknik değerlerini, tamirat defterinin ilgili bölümlerine kaydetmek. Seyir esnasında cer aracından meydana gelen aksaklık ve eksikleri tamirat defterine yazmak.
19) Servisleri esnasında gerektiğinde tam veya basit fren tecrübesi yapmak.
20) Tren ısıtma mevsiminde görevli oldukları yolcu treninin ısıtılmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak. Tren ısıtmada görevlendirilmişlerse tren ısıtmada kullanılacak olan jeneratör vagonunu kullanma talimatlarına ya da eğitimlerde öngörülenlere uygun olarak kullanmak, bunları servise eksiksiz olarak hazırlayarak trene bağlanmasına nezaret etmek, trenin dış hava şartlarına uygun ve yolcu şikayetlerine meydan verilmeyecek şekilde ısıtılmasını yapmak.
21) Servis esnasında trende enerji ve malzeme tasarrufuna özen göstermek.
22) Servis esnasında cer aracında veya tren dizisinde bulunan vagonlarda meydana gelen arızanın bertaraf edilmesi için beraberindeki alet ve avadanlık çantasını kullanarak gerekli tamir ve ıslah çalışmasını yapmak, yedeğinde bulunan sağlam parçalarla arızalı parçaları tebdil etmek, acil müdahale ve tanzim yöntemlerini kullanmak, arıza ıslah edilemeyecekse cer aracını veya vagonları trenden çıkartmak veya imdat istemek.
23) Servis esnasında çeken araçta meydana gelen arıza giderilemiyor ise gerekiyorsa yük indirimi ile yoluna devam etmek veya rampa çıkışlarında yükü iki seferde çıkartmak.
24) Servis esnasında diğer birimlere ait seyrüseferle ilgili aksaklık ve eksiklikleri rapor etmek.
25) Servis esnasında trende meydana gelen aksaklıkları giderirken, bağlı bulundukları işyerleriyle iletişim kurmak için bulundukları istasyon ve garlardaki iletişim araçlarını kullanmak.
26) Görevleri esnasında, stajyer makinistlere görevleri ile ilgili her türlü emri vermek.
27) Servisin son bulduğu istasyon/garda, cer aracının trenden kesilmeden önce tam fren tecrübesini yapmak.
28) Kapalı olan yada tren teşkil memuru veya tren teşkil işçisi bulunmayan tüm işyerleri ile istasyonlarda; trenin, lokomotifin ve dizinin istasyona/işyerine kabulü ve işyerinden veya istasyondan sevki için yapılması gereken makas tanzimlerini ve lüzumlu manevra hizmetlerini istasyon veya trafik kumanda merkezi ile mutabakatı sağladıktan sonra yapmak ve sonuçlandırmak, çeken veya çekilen cer aracının herhangi bir arızası durumunda (önce arızanın ıslahını sağlamak eğer arıza giderilemiyorsa) trene bağlamak ya da trenden ayırmak, çıkarılan cer aracını veya vagonu emniyete almak.
29) Kaza ve olaylarda iletişim araçlarını veya kendi kurumsal telefonunu kullanarak trafik kumanda merkezi ile mutabakatı sağladıktan sonra varsa tren şefi, yoksa diğer makinist ile birlikte yapılması gereken makas tanzimlerini ve lüzumlu manevra hizmetlerini yapmak (treni bağlamak) ve sonuçlandırmak.
30) Servisin son bulduğu istasyon/garda tam fren tecrübesinden sonra trenin trafik cetvelini inceleyerek, Trafik cetvelinde cer’le ilgili yazılan notların doğruluklarını kontrol etmek.
31) Servis sonunda görevli oldukları cer aracını depoya götürmek.
32) Cer araçlarının teslimlerini; her araç tipine ait hazırlama, kullanma ve teslim talimatlarının ya da eğitimlerde öngörüldüğü şekil ve sıralandırma esaslarına göre işyerinde görevli olan elemana teslim etmek.
33) Cer aracına ait, tamirat defteri ve faaliyet modelini depo görevlisine teslim etmek.
34) Servisin son bulduğu saatten sonra, 30 dakikalık teslim hizmetlerini de görev formlarına işleyerek görevlerinin bittiğini işyerinde bulunan yetkili personele imzalatmak. İstirahatlarını temin edip bir sonraki görevlerine dinlenmiş olarak gelebilmek için işyerinden ayrılmak.
35) Makinist görevi yanında Tren Şefliği de yapacak ise seyrüseferle ilgili görevleri;
a) Göreve başladıklarında, görevlendirildikleri trenin trafik cetvellerini ve eklerini ilgili Gar/istasyon görevlilerinden alarak trafik cetveli ve eklerini kontrol etmek.
b)  Trafik cetvellerindeki kayıtlara göre teslim alacağı trenin teşkilinin, yönetmelikler ve emirler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Seyrüsefere uygun olmayan aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak. Seyrüseferi tehlikeye sokacak durumda olan vagon veya vagonların trenden çıkarılmasını sağlamak.
c) Trafik cetvelindeki işlemlere göre, trenindeki vagonların yükünü kontrol etmek, fren ayar kollarını tren cinsine göre dolu-boş yolcu-yük konumuna ayarlamak. Tren teşkilinde yolcu vagonu olması durumunda yolcu vagonlarının temizliğinin yapılmış, aydınlatma ve ısıtma tertibatının çalışır olduğunu ve sularının doldurulmuş olduğunu kontrol etmek ve emrindekilere görevlendireceği vagonların numarası vermek.
d) Tren ve personelin yanında bulundurması gereken işaretlerin tamam olduğuna bakmak.
e) Trenleri; ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve eksikliklerinin giderilmiş olduğunu kontrol ederek teslim almak,
f) Tam ve basit fren, fren denemelerini mevzuata uygun olarak görevli revizörün (vagon teknisyeninin) ya da hareket memurunun ve trende görevli makinist veya stajyer makinistin (kumandada fren yapıp çözmek için) katılımı ile yapmak ve trafik cetvelinin imzalanmasını sağlamak,
g) Bir treni teslim aldığı sırada bulunan vagonları denetleyerek, vagonların yüklenme şekillerini, koşum takımlarının bağlanmasını, tamponların ray mantarından itibaren yüksekliğini, vagonların varış istasyonları itibariyle gurup halinde verildiğini, taşınan eşyanın taşınmasının yönetmeliklerde belirtildiği koşullara uygun olarak trene verildiklerinden, dolu kapalı vagonların pencerelerinin kapanmış olduğundan tamamen emin olmak, bu denetim sırasında trenin gidişine tehlike verecek bir düzensizliğin veya aksaklığın saptanmasında, derhal giderilmesini sağlamak, buna olanak yoksa taşınması tehlikeli görünen vagonu diziden çıkarmak,
h) Taşıma evrakı ile sevk edilmesi gereken vagonların, evraklarını kontrol ederek teslim almak,
ı) Tren dizisinde bulunan mühürlü vagonların mühürlerini vagon üzerinden ve taşıma belgesinden kontrol etmek, mühürleri kopuk ya da farklı numara bulunan vagonlar hakkında gerekli işlemi yapmak ve yapılmasını sağlamak,
i)Trende görevli bulunan diğer personelin yönetmeliğin gerektirdiği şekilde görevlerini yapmasını sağlamak,
j) Vagon servis teşkilatı veya görevli Vagon Teknisyeni olmayan istasyonlarda trene eklenecek vagonların yönetmelik ve emirler çerçevesinde kontrolünü yapmak. Vagonlar seyrüsefere uygunsa diziye bağlamak,
k) Arızalanan trene, imdat olarak gönderilen tek lokomotif veya trenlerin duran trene çarpmaması için gerekli önlemleri almak,
l) TMİ sisteminde bir işaret önünde veya anayolun herhangi bir yerinde trenin durması halinde, trenin gideceği istasyona varması gereken saatten itibaren personelinden birini görevlendirerek trenin önce işaretlerle arkadan korunmasını sağlamak, sonra telsiz veya telefonla durumu komşu istasyonlardan birine ve trafik kontrolorüne bildirmek,
m) İki istasyon arasında normal hızını yapamadığında veya normal seyir süresini 15 dakika geçtiği halde varacağı istasyona varamamışsa durumu vakit geçirmeden komşu istasyonlardan birine veya trafik kontrolorüne bildirmek,
n) Temin ettiği tren normal hızını yapamıyor ve istasyon veya blok mesafesi ile bir tren takip ediyorsa; bu trenin komşu istasyondan hareket saatinden itibaren trafik kontrolorü bildirerek vereceği emre göre hareket etmek, trafik kontrolorü yoksa veya trafik kontrolorü konuşulamıyorsa, demiryolunun sağ rayı üzerine 800 er metre ara ile iki adet kestane fişeği koyarak/koydurarak seyre devam etmek,
o) Temin ettiği tren hareket ettiği istasyona çok yakın bir yerde normal hızını yapamaz duruma gelmiş ve büyük gecikme ile ilerdeki istasyona varacağı ve bu gecikmenin arkadan veya karşıdan gelecek trenlere büyük gecikme verdireceği anlaşılırsa, durumu hareket edilen istasyona veya TMİ ve TSİ sistemlerinde trafik kontrolörü bildirmek ve seyir konusunda verilecek emre göre, ileriye veya geriye seyir etmek,
p) Temin ettiği trenin normal hızını yapamaması nedeniyle hareket ettiği istasyona geri dönecekse ve TSİ ve DRS sistemleri hariç telefon veya telsizle konuşmak mümkün olmazsa, trenin önünden fren mesafesinde bir personel görevlendirerek, giriş samaforu, ileri koruma işareti veya bu işaretler yoksa baş makasa 500 metre kalıncaya kadar geri götürmek ve buradan durumu istasyona bildirerek alacağı emre göre hareket etmek. Takip eden bir tren varsa bu trenin hareket saatinde temin ettiği tren durdurarak işaretlerle emniyete almak,
r)Temin ettiği tren herhangi bir nedenle anayolda arızalanarak durmak zorunda kalırsa, önce bu durmanın nedenini araştırmak. Tren yoluna devam edemeyecekse, TSİ ve DRS bölgeleri hariç, geriden başlamak üzere her iki yönden işaretlerle korumaya almak ve derhal TSİ ve TMİ sisteminde trafik kontrolörü, diğer sistemlerde komşu istasyonlara telefon, telsiz, telgraf veya başka şekilde bildirmek,
s) Temin ettiği treni korumak için yol üzerine, trenin her iki ucundan başlanarak, eğime ve bölgenin özelliğine göre 750-850-1050 metre uzağa durma işareti olarak kırmızı bayrak, ortası kırmızı kenarı beyaz yuvarlak levha veya kırmızı ışıklı fener dikmek/diktirmek ve her iki durma işaretinden başlamak üzere 50’şer metre aralıkla üç kestane fişeği koymak/koydurmak. Bunları gelecek diğer bir trenin durumuna göre, birincisi sağ, ikincisi sol, üçüncüsü tekrar sağa gelecek şekilde sıra ile koymak/koydurmak, TSİ ve DRS sisteminde ise temin ettiği tren iki bloğu meşgul edecek şekilde kaldı ise treni yukarıda belirtilen şekilde fakat sadece arkadan emniyete almak,
t) Temin ettiği trenin anayolda arızalanarak durmuş olması halinde trenin iki istasyon arasındaki duruşu 15 dakikayı geçecekse, telsiz veya telefonla trafik kontrolörü ve komşu istasyonları arayarak trenin ne kadar süre duracağını, durma nedenini, yola devam edilip edilemeyeceğini, durulan yerin kilometresini bildirmek,
u) Kapalı olan veya hareket memuru bulunmayan istasyonlarda, gerekli durumlarda trafik kumanda merkezi ile görüşerek trenin sevk işlemlerini yapmak,
ü) Deray, kaza ve karambol gibi olaylarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere seri ve doğru olarak bildirmek,
v) Varış istasyonunda, yönetmelik ve emirlerde belirtildiği şekilde tren belgelerini ve ilgili modelleri teslim etmek,
y) Trafikle ilgili olarak, haberleşme araçları ile yaptığı tüm konuşmalarda, ilgili mevzuatta belirtilen konuşma usullerine uymak,
36) İş bu protokol tarihinden önce uygulanmakta olan yönetmelik ve emirlerle belirlenen ve görülen lüzum üzerine bu protokol tarihinden sonra yayınlanacak olan yönetmelik ve emirlerle belirlenecek görevleri yapmak,
37) Kaza/ olaylarda, görevli oldukları trenlerin beklemesi halinde,  yolun tekrar trafiğe açılmasını bekleyerek treni ilk teşkil garına kadar götürmek,
38) İşyerlerinde, zorunluluk olan hallerde ve boş zamanlarda meslekleri ile ilgili bilumum demonte, tamir, bakım ve monte işlerini yapmak.
39) Makinist işçilerden, 214 Numaralı Genel Emri gereğince; staj, kurs ve eğitim programlarında başarılı olan ve manevra lokomotifi kullanma belgesi almaya hak kazananlar, işverence trenlerde makinist olarak görevlendirilirler.
 

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ