TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 12.12.2017 TARİHİNDE İLAN EDİLECEK İŞGÜCÜ TALEPLERİNE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


07/12/2017 05:52

TÜRKİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMUNDA 12.12.2017 TARİHİNDE İLAN EDİLECEK İŞGÜCÜ TALEPLERİNE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATE ALMALARI GEREKEN HUSUSLAR

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli (daimi) iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; 

88 Tren Teşkil İşçisi alınacaktır. 

İşgücü talepleri Devlet Personel Başkanlığında 07.12.2017 tarihinde ilan edilmiştir.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda (İŞKUR) ise işgücü talepleri Açık İş İlanlarında 12.12.2017 tarihinde ülke düzeyinde ilan edilecek ve 21.12.2017 tarihine kadar ilanda kalacaktır. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü taleplerimizde belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine (İŞKUR) yapacaklardır. Başvurularda ikametgah şartı aranmamaktadır.

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğü işyerlerine  başvuru yapacak adayların yapacağı işlemler:

 1. İlan edilecek işgücü taleplerimize başvurabilmek için, ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” gereğince adayların 2016 yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
 2. İŞKUR’da ilan edilecek işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
 3. Adaylar, İŞKUR’ da ilan edilen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğü işgücü taleplerinden sadece birine başvuru yapabilecektir. 
 4. TCDD TAŞIMACILIK AŞ Genel Müdürlüğü atama yapılacak işyerleri ve adaylarda aranan öğrenim durumu bilgileri “İşyerleri ve Öğrenim Durumları” başlıklı pdf dosyasında yer almaktadır.
 5. Türkiye Çalışma ve İş Kurumunda ilan edilecek işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların başvuru yapmadan önce; 
  1. Çalışacağı işyerini görmeleri,
  2. Daha önce işe giren Mühendis İşçileri, Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörleri ve Tren Teşkil İşçileri ile görüşmeleri, 
  3. Tren Teşkil İşçiliğine başvuracak adayların Tren Teşkil İşçileri ile görüşmeleri,
  4. TCDD TAŞIMACILIK AŞ web sitesinde yayınlanan Tren Teşkil İşçiliği tanıtım filmini izlemeleri,
  5. TCDD TAŞIMACILIK AŞ web sitesinde yayınlanan Görev tanımlarını okumaları, kendileri için faydalı olacaktır.
 6. İŞKUR’ ca gönderilen listede yer alacak adayların, İŞKUR’ ca  bildirilen adreslerine evrak teslim tarihi ve yeri iadeli taahhütlü postayla bildirilecektir. Ayrıca, www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir. 
 7. İŞKUR’ ca gönderilen listede yer alacak adaylara, evrak tesliminde sözlü sınav tarihi ve yeri tebliğ edilerek veya adreslerine tebligat gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca, www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitemizde ilan edilecektir.
 8. Teşekkülümüzde görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak görev yapacaktır. 
 9. İşe başlayan adayların deneme süresi 4 aydır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
 10. Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır.
 11. Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışmak zorundadır. Bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.
 12. Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
 13. Ataması yapılıp işe başlayan tren teşkil işçilerinden; 7 yıl içerisinde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II inci fıkrasına göre iş sözleşmesi feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlar görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücretin ve eğitim programı sürelerine ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek ½ si tazminat olarak geri alınır.
 14. Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan adaylardan; 
  1. Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi istenecektir. (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).
  2. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir.
   Tren Teşkil İşçilerinin almış oldukları sağlık kurulu raporları, TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar  psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik değerlendirmesi yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.
 15. Tren Teşkil İşçiliği sanat kolunda alınacak işçiler için yapılacak sözlü sınavında; sınav kurul üyelerince beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim (%10), mesleki yapı malzemeleri (%20) ve teknik konulardan (2 soru %20) olmak üzere mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, yapılan değerlendirme sonucunda komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %30`u, KPSS puanının %70`i alınarak başarı puanı ve sıralama belirlenmektedir.
 16. İŞKUR’ ca öncelikli listede gönderilen adayların KPSS puanı olmadığından, başarı puanı ve sıralama sözlü sınavından alacağı puana göre belirlenecektir.

2017 YILI AÇIKTAN ATAMA KAPSAMINDA İŞE ALINACAK TTİ  SAYISI, OKUL BÖLÜMLERİ VE ALIM YAPILACAK İŞYERLERİNİN TABLOSU

TREN TEŞKİL İŞÇİLERİNİN GÖREV TANIMLARI

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ