ŞİRKETİMİZ VE İŞKUR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE 2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ TREN MAKİNİSTİ MODÜLER PROGRAMI’NA KATILMAYA HAK KAZANAN ASİL VE YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ


27/01/2023 12:29

Raylı Sistemler Teknolojisi Tren Makinisti Modüler Programı’na katılmaya hak kazan asil ve yedek adayların listesi için tıklayınız.>>

 

KURSA KATILMAYA HAK KAZANAN ASİL ADAYLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

Tren Makinistlerine sağlık kurulu raporu düzenleme konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Kamu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır (Hastane Listesi İçin Tıklayınız >>)

-Sağlık kurul raporlarında adaya ait boy ve beden kitle endeksi (BKI) bilgisi yer alacaktır. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık kurulu raporunun ön sayfasında yer alan kurul imza bölümünde Göz,  KBB,  Dahiliye,  Nöroloji,  Genel Cerrahi, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji olmak üzere sekiz uzman hekimin imzası bulunmalıdır. Eksik imzaya sahip raporlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- 500-1000-2000 frekanslarda yapılan odyolojik incelemede her iki kulak için saf ses ortalamalarının sayısal değerleri (dB sevileri) rapor üzerinde veya rapor ilişiğinde yer almalıdır. Sayısal olarak saf ses ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Her iki göz için ayrı ayrı göz görme kuvveti değerleri raporda yer almalıdır. Ayrıca aday gözlük kullanıyor ise göz dereceleri de görme kuvveti değerleriyle birlikte rapor üzerinde belirtilmelidir. Göz muayene sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İshihara ile yapılan renk körlüğü testinin sonucu raporda açık bir şekilde yer almalıdır. İshihara testi sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Açlık Kan Şekeri,HbA1c değerlerinin sayısal ifadeleri rapor üzerinde belirtilmelidir. Ayrıca tam kan, tam idrar tetkiki, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını da içeren biyokimya tetkiklerini içeren laboratuvar sonuçları rapor ekinde bulunmalıdır. Dolaşım sistemine ait tahlil sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- EKG ve PA Akciğer Grafisi çekilerek ölçüm sonuçları raporda değerlendirilmelidir. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Solunum Fonksiyon Testi ve Tansiyon durumu raporda değerlendirilmelidir. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Uyuşturucu/uyarıcı madde testi sonucu rapor üzerinde veya ilişiğinde bulunmalıdır. Uyuşturucu/uyarıcı madde testi sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Muayene Sonuçlarında: Geçirilmiş hastalıklar, operasyonlar ve diğer patolojik sonuçlar belirtilmelidir. Herhangi bir teşhis bulunmadığında “muayene bulguları normal” ya da “sağlam” ifadesi bulunmalıdır. Bu ifadelerin bulunmadığı raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Raporun Karar kısmında "Tren Makinisti olarak çalışır” ibaresi yer almalıdır. Bu ifadenin bulunmadığı raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık kurulu raporları en geç 17.02.2023 tarihine kadar alınacak olup alındığına dair Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eğitim Şube Müdürlüğüne) bilgi verilecektir.

- Yukarıdaki şartları uygun sağlık kurulu raporu bulunmayan adayların yerine yedek listedeki adaylara sırasıyla bilgilendirme yapılacaktır.

 

Sağlık kurulu raporlarının alınması sonrası bilgi verilecek yer

TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim Şube Müdürlüğü

0312 309 05 15 dahili 71565 /0505 110 74 68

Psikoteknik Değerlendirme İşlemleri

- Yukarıdaki şartları taşıyan sağlık kurulu raporunu temin eden adaylar psikoteknik değerlendirmeye girmeye hak kazanır.

-Psikoteknik değerlendirme tarihi adaylara en geç 2 gün öncesinden bildirilecektir.

-Psikoteknik değerlendirme ücreti 1.000,00 TL olup adayların kendileri tarafından karşılanacaktır.(Ödeme bilgileri için https://www.raytest.com.tr/psikoteknik)

- Psikoteknik değerlendirme randevusuna gününde gelmeyenler ile eksik evrakla gelen adaylara başka bir tarihe randevu verilmeyecektir. Yedek listedeki adaylardan sırayla yukarıdaki usullere göre bilgilendirme yapılacaktır.

- Psikoteknik değerlendirmede yetersiz olan aday kurs programına katılamayacaktır. Yerine sıralı yedek aday çağrılacaktır. 

Psikoteknik Değerlendirme Formu için tıklayınız >>

 

Sağlık ve psikoteknik işlemleri ile ilgili irtibat numarası: 0312 309 05 15 dahili 71565 /05051107468

 

Adaylar evrak teslimini psikoteknik değerlendirme testine girmeden önce TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak yapacaktır.

 Adaylardan istenecek evraklar;

 • Tren Makinistlerine sağlık kurulu raporu düzenleme konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu
 • Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği,(e-devlet)
 • Adres Beyanı(e-devlet)
 • 2 Adet Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
 • Terhis Belgesi (erkek adaylar için) veya askerlik durum belgesi (30.06.2023) tarihine kadar tecil yaptırmış olması)
 • 2022 KPSS Önlisans -2022 KPSS Lisans Puanı gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı (son iki ay içerisinde alınmış)
 • Psikoteknik Muayene Formu (Ekli form doldurup çıktı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılacaktır.) Form için tıklayınız >>
 • Diploma Fotokopisi

Evrak ve eğitim işlemleri ile ilgili irtibat numarası: 0312 309 05 15 dahili 71565 /0505 110 74 68

 

 

 

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ