2022/2 KPSS Merkezi Ataması ile Genel Müdürlüğümüze Yerleşen Adayların Dikkatine!


04/01/2023 17:05

2022/2 KPSS Merkezi Ataması ile Genel Müdürlüğümüze Yerleşen Adayların Dikkatine!

İSTENEN BELGELER:

1) 2 Adet Tasdikli Diploma Örneği  (e-devlet sisteminden alınacak mezuniyet belgesi veya diplomanın aslı ibraz edildiği takdirde diploma fotokopisinin TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

2) 2 Adet Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (e-devlet sisteminden alınacak nüfus kaydı veya nüfus cüzdanının aslı ibraz edildiği takdirde nüfus cüzdanı fotokopisinin TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

3) 2 Adet Terhis Belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar için) veya Askerlik durum belgesi (Tecil yaptırmış olanlar) (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir.)

4) 2 Adet Adli Sicil Kaydı (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir.)

5) Adres Beyanı (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir.)

6) 2 Adet YDS Sonuç Belgesi (A-B-C düzeyinde YDS sonuç belgesi olanların sözleşme ücretleri etkileneceğinden belge getirmeleri gerekmektedir.)

7) 2 Adet Hizmet Belgesi (Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmış olanlar için) (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir.)

8) Son 6 ay içinde çekilmiş 6 Adet Fotoğraf  (+3 Adet Vagon Teknisyenlerinin Psikoteknik Muayene Formu için)

9) 2022/2 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

10) Aday Personel Bilgi Formu (Ek-4’teki form eksiksiz doldurulup arkalı-önlü tek sayfaya çıktısı alınıp imzalanacaktır.)

 

11) Sağlık Kurulu Raporu

 

Kondoktör, Memur, Mühendis, Programcı, Psikolog, Tekniker, Teknisyen unvanlarına atanan adaylar için; herhangi bir tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Resmi Üniversite Hastanesinden alınacak alanında uzman en az 5 doktorun imzasının bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alması gerekmektedir. Raporun sonuç bölümünde "Devlet memuru olarak çalışabilir." ibaresi olması yeterlidir. (Özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmeyecektir!)

 

Sadece Vagon Teknisyeni unvanına atanan adaylar için; (diğer unvanlara atanan adayların aşağıda belirtilen şekilde ayrıntılı sağlık raporu almasına gerek yoktur.) Ek-1’de yer alan yetkili Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınacak alanında uzman en az 8 doktorun imzasının bulunduğu Sağlık Kurulu raporlarında, MUTLAKA AŞAĞIDA BELİRTİLEN AYRINTILARIN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR: (Ek-1’deki listede belirtilen hastanelerin dışında bir sağlık kuruluşundan alınacak raporlar kabul edilmeyecektir!) (Bkz. Ek-1: Yetkili Hastane Listesi)

1. Kurul raporunda göz, kulak burun boğaz, dâhiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji branş hekimlerinin imzasının mutlaka yer alması gerekmektedir.

2. Her branş hekimi Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği eki Demiryolu Faaliyetlerinde Emniyet Kritik Görevlerde Çalışanlarda Aranan Sağlık Şartları'nda kendi branşı için belirtilen sağlık kriterlerine göre karar verecektir. (Bkz. Ek-2: Sağlık Şartları) Ayrıca Kurumumuz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi’nde belirtilen sağlık şartlarının sağlanması gerekmektedir. (Bkz. Ek-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi)

3. Karara esas görüntüleme, laboratuvar sonuçları ve fiziki muayene bulgularının ilgili bölüme yazılması, sağlık kurulu raporunda; odyometri (işitme) testine ilişkin bilgiler veya test sonucu, göz muayenesine ilişkin bilgiler ile Vagon Teknisyeni adayları için "Vagon Teknisyeni olarak çalışır." veya "(B) gurubunda çalışır." ibaresinin bulunması zorunludur.

Bununla birlikte, sağlık kurulu raporu ekinde;

- Renk Muayenesi (İshihora testi yapılmış),

- Görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),

- Tarama testi (Uyarıcı ve uyuşturucu maddeler için sonucun negatif olması gerekir),

- İşitme muayenesi (Odyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu),

- Detaylı kan tahlili sonuçları (Tam kan taraması-AST-ALT-GGT-Üre-Kreatinin-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H),

- Boy, Kilo, BKİ, Tansiyon, Akciğer grafisi, Solunum fonksiyon testi, İdrar tahlili,

test sonuçlarının fiziki olarak bulunması gerekmektedir.

Ayrıca Vagon Teknisyeni unvanına atanacak adayların, evrak tesliminden sonra Kurumumuz aracılığıyla yapılacak Psikoteknik Muayeneden başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Adayların yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak 09 Ocak – 10 Şubat 2023 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ/Ankara) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

10 Şubat 2023 tarihi mesai bitiminden sonra ve/veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Ek-1: Yetkili Hastane Listesi >>

Ek-2: Demiryolu Faaliyetlerinde Emniyet Kritik Görevlerde Çalışanlarda Aranan Sağlık Şartları >>

Ek-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi >>

Ek-4: Aday Personel Bilgi Formu >>

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ