İŞKUR İŞBİRLİĞİ İLE 2022 YILI İÇERİSİNDE DÜZENLENECEK TREN MAKİNİSTİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANAN ASIL VE YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ


15/12/2021 17:04

İŞKUR İŞBİRLİĞİ İLE 2022 YILI İÇERİSİNDE DÜZENLENECEK TREN MAKİNİSTİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANAN ASIL VE YEDEK ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ. >>

 

KURSLAR        

 

17 OCAK 2022 TARİHİNDE (80 KURSİYER) OLMAK ÜZERE AÇILACAKTIR.

 

KURSA KATILMAYA HAK KAZANAN ASIL ADAYLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLEMLERİ YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri

Tren Makinistlerine sağlık kurulu raporu düzenleme konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Kamu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır (Hastane Listesi İçin Tıklayınız >>)

-Sağlık kurul raporlarında adaya ait boy ve beden kitle endeksi (BKI) bilgisi yer alacaktır. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık kurulu raporunun ön sayfasında yer alan kurul imza bölümünde Göz,  KBB,  Dahiliye,  Nöroloji,  Genel Cerrahi, Psikiyatri, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji olmak üzere sekiz uzman hekimin imzası bulunmalıdır. Eksik imzaya sahip raporlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- 500-1000-2000 frekanslarda yapılan odyolojik incelemede her iki kulak için saf ses ortalamalarının sayısal değerleri (dB sevileri) rapor üzerinde veya rapor ilişiğinde yer almalıdır. Sayısal olarak saf ses ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Her iki göz için ayrı ayrı göz görme kuvveti değerleri raporda yer almalıdır. Ayrıca aday gözlük kullanıyor ise göz dereceleri de görme kuvveti değerleriyle birlikte rapor üzerinde belirtilmelidir. Göz muayene sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İshihara ile yapılan renk körlüğü testinin sonucu raporda açık bir şekilde yer almalıdır. İshihara testi sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Açlık Kan Şekeri,HbA1c değerlerinin sayısal ifadeleri rapor üzerinde belirtilmelidir. Ayrıca tam kan, tam idrar tetkiki, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını da içeren biyokimya tetkiklerini içeren laboratuvar sonuçları rapor ekinde bulunmalıdır. Dolaşım sistemine ait tahlil sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- EKG ve PA Akciğer Grafisi çekilerek ölçüm sonuçları raporda değerlendirilmelidir. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Solunum Fonksiyon Testi ve Tansiyon durumu raporda değerlendirilmelidir. Ölçüm sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Uyuşturucu/uyarıcı madde testi sonucu rapor üzerinde veya ilişiğinde bulunmalıdır. Uyuşturucu/uyarıcı madde testi sonuçları bulunmayan raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Muayene Sonuçlarında: Geçirilmiş hastalıklar, operasyonlar ve diğer patolojik sonuçlar belirtilmelidir. Herhangi bir teşhis bulunmadığında “muayene bulguları normal” ya da “sağlam” ifadesi bulunmalıdır. Bu ifadelerin bulunmadığı raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Raporun Karar kısmında "Tren Makinisti olarak çalışır” ibaresi yer almalıdır. Bu ifadenin bulunmadığı raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Sağlık kurulu raporları en geç ilk grup için 07.01.2022 ikinci grup için 11.02.2022 tarihine kadar elden ya da posta yoluyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Eğitim Şube Müdürlüğüne) ulaştırılacaktır.

- Yukarıdaki şartları uygun sağlık kurulu raporu bulunmayan adayların yerine yedek listedeki adaylara sıra ile sms yoluyla çağrı yapılacaktır.

- Gruplar evrakların Genel Müdürlüğümüze ulaştırıldığı tarih sırasına göre oluşturulacaktır.

 

Sağlık kurulu raporlarının ulaştırılacağı adres:

TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim Şube Müdürlüğü

Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Cad. No: 3/C Altındağ/ANKARA

 

Psikoteknik Değerlendirme İşlemleri

- Yukarıdaki şartları karşılayan sağlık kurulu raporu temin eden adaylar psikoteknik değerlendirmeye girmeye hak kazanır.

- Psikoteknik değerlendirme tarihleri internet sitesinde duyurulacak ve adaylara sms yoluyla bildirilecektir.

- Psikoteknik değerlendirme ücreti 210,00 TL olup adayların kendileri tarafından karşılanacaktır.

- Psikoteknik değerlendirme randevusuna gününde gelmeyenler ile eksik evrakla gelen adaylara başka bir tarihe randevu verilmeyecektir. Yedek listedeki adaylardan sırayla yukarıdaki usullere göre SMS ile çağrı yapılacaktır.

- Psikoteknik değerlendirmede yetersiz olan aday kurs programına katılamayacaktır. Yerine sıralı yedek aday çağrılacaktır. 

 

Sağlık ve psikoteknik işlemleri ile ilgili irtibat numarası: 0312 309 05 15/71575

Evrak teslimi psikoteknik değerlendirme merkezinde adayın randevu gününde yapılacaktır.

Adaylardan istenecek evraklar;

 • Tren Makinistlerine sağlık kurulu raporu düzenleme konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu
 • Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği,
 • Adres Beyanı
 • 2 Adet Fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
 • Terhis Belgesi (erkek adaylar için) veya askerlik durum belgesi (01.06.2022) tarihine kadar tecil yaptırmış olması)
 • 2020 KPSS Önlisans Puanı gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı (son iki ay içerisinde alınmış)
 • Psikoteknik Muayene Formu (Ekli form doldurup çıktı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılacaktır.) Form için tıklayınız >>
 • Diploma Fotokopisi

Evrak ve eğitim işlemleri ile ilgili irtibat numarası: 0312 309 05 15/71575

 

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ