2020/2 KPSS MERKEZİ ATAMASI İLE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

2020/2 KPSS merkezi atama ile Genel Müdürlüğümüze yerleşen adaylardan istenen belgeler

16/01/2021 20:32

İSTENEN BELGELER:

1) 2 Adet Noter Tasdikli Diploma Örneği  (Diplomanın aslı ibraz edildiği takdirde diploma fotokopisinin TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

2) 2 Adet Ortaöğretim Diploma Örneği veya Okuldan Alınan Belge  (Öğrenim süresi 4 yıl veya Hazırlık + 3 yıl olanlar için)

3) 2 Adet Terhis Belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar için) veya Askerlik durum belgesi (Tecil yaptırmış olanlar) (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir)

4) 2 Adet Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus cüzdanının aslı ibraz edildiği takdirde nüfus cüzdanı fotokopisinin TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

5) 2 Adet YDS Sonuç Belgesi (A-B-C düzeyinde YDS sonuç belgesi olanların da sözleşme ücretleri etkileneceğinden belge getirmeleri gerekmektedir.)

6) 2 Adet Hizmet Belgesi (Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmış olanlar için) (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir)

7) Adres Beyanı (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir)

8) Son 6 ay içinde çekilmiş 6 Adet Fotoğraf  (+3 Adet Vagon Teknisyenleri ve Tren Teşkil Memurlarının Psikoteknik Muayene Formu için)

9) 2 Adet Adli Sicil Kaydı (İlgili kurumlardan veya e-devlet sisteminden alınabilir)

10) 2020/2 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

11) Aday Personel Bilgi Formu (Ek-4’teki form eksiksiz doldurulup arkalı-önlü tek sayfaya çıktısı alınıp imzalanacaktır.)

 

12) Sağlık Kurulu Raporu

Avukat, Gişe Memuru, Kondoktör, Memur, Mühendis, Mütercim, Tekniker, Teknisyen unvanlarına atanan adaylar için; herhangi bir tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınacak alanında uzman en az 5 doktorun imzasının bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu.(Özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmeyecektir!)

Vagon Teknisyeni ve Tren Teşkil Memuru unvanına atanan adaylar için, Ek-1’de yer alan yetkili Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınacak alanında uzman en az 8 doktorun imzasının bulunduğu Sağlık Kurulu raporlarında, MUTLAKA AŞAĞIDA BELİRTİLEN AYRINTILARIN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR: (Ek-1’deki listede belirtilen hastanelerin dışında bir sağlık kuruluşundan alınacak raporlar kabul edilmeyecektir!) (Bkz. Ek-1: Yetkili Hastane Listesi)

1. Kurul raporunda göz, kulak burun boğaz, dâhiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji branş hekimlerinin imzasının mutlaka yer alması gerekmektedir.

2. Her branş hekimi Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği eki Demiryolu Faaliyetlerinde Emniyet Kritik Görevlerde Çalışanlarda Aranan Sağlık Şartları'nda kendi branşı için belirtilen sağlık kriterlerine göre karar verecektir. (Bkz. Ek-2: Sağlık Şartları) Ayrıca Kurumumuz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi’nde belirtilen sağlık şartlarının sağlanması gerekmektedir. (Bkz. Ek-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi)

3. Karara esas görüntüleme, laboratuvar sonuçları ve fiziki muayene bulgularının ilgili bölüme yazılması, sağlık kurulu raporunda; odyometri (işitme) testine ilişkin bilgiler veya test sonucu, göz muayenesine ilişkin bilgiler ile Vagon Teknisyeni adayları için "Vagon Teknisyeni olarak çalışır." veya "(B) gurubunda çalışır."; Tren Teşkil Memuru adayları için “Tren Teşkil Memuru olarak çalışır.” veya “(A) grubunda çalışır.” ibaresinin bulunması zorunludur.

Bununla birlikte, sağlık kurulu raporu ekinde:

- Renk Muayenesi (İshihora testi yapılmış),

- Görme dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),

- Tarama testi (Uyarıcı ve uyuşturucu maddeler için sonucun negatif olması gerekir),

- İşitme muayenesi (Odyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu),

- Detaylı kan tahlili sonuçları (Tam kan taraması-AST-ALT-GGT-Üre-Kreatinin-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H),

- Boy, Kilo, BKİ, Tansiyon, Akciğer grafisi, Solunum fonksiyon testi, İdrar tahlili,

test sonuçlarının bulunması gerekmektedir.

Ayrıca Vagon Teknisyeni ve Tren Teşkil Memuru unvanına atanacak adayların Kurumumuzca yapılacak Psikoteknik Muayeneden başarılı olmaları gerekmektedir.

Adayların yukarıda belirtilen belgeleri hazırlayarak 18 Ocak 2021 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına (Adres: Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3C Gar-Altındağ / Ankara) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Yukarıda belirtilen bütün belgeleri eksiksiz hazırlayan adayların, pandemi koşulları nedeniyle önceden randevu alması ve belirtilen gün içinde Genel Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. Adaylar personel@tcddtasimacilik.gov.tr adresine ad, soyad ve telefon numaralarının bulunduğu bir mail atarak randevu alacaklardır. Adaylar kendileri için uygun günleri mailin içeriğinde belirtebilirler. Müsaitlik durumuna göre adayların talep ettiği günler değerlendirilecektir. Gün belirtmeyen adaylar müsait olan ilk günde belge teslimi için çağırılacaktır. Adaylara belirlenen randevu zamanı telefon ve mail yoluyla bildirilecektir.

26 Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra ve/veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ek-1: Yetkili Hastane Listesi için tıklayınız >>

Ek-2: Demiryolu Faaliyetlerinde Emniyet Kritik Görevlerde Çalışanlarda Aranan Sağlık Şartları için tıklayınız >>

Ek-3: TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi için tıklayınız >>

Ek-4: Aday Personel Bilgi Formu için tıklayınız >>

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ