El Bagajları hakkında bilgi almadan yola çıkmayın...

El Bagajları hakkında bilgi almadan yola çıkmayın...

09/10/2016 09:42

Küçük El Bagajı (Kabin Bagajı)

Trenlere ,sadece yolcu yanında küçük el bagajı (kabin bagajı) ile furgon vagon bulunan trenlerde yolcu yanında fazla eşya aşağıdaki şartlarda taşımaya kabul edilir.

10. 02. 2015 tarihinden itibaren ;

 • TCDD Taşımacılık A.Ş. trenlerinde geçerli bileti olan yolcular yanlarında kendi denetim ve sorumluluğunda olmak kaydıyla;

YHT Trenlerinde:

Ticari mahiyette olmayan;

65x50x35 cm. ebatlarını geçmeyen 1 parça veya,
55x40x23 cm ebatlarını geçmeyen 2 parça veya,
Tren içerisinde baş üstünde bulunan bölüme sığacak ölçülerde sporcu çantaları( kişi başı iki parça),

trenlerde el bagajı (kabin bagajı) olarak kabul edilerek aşağıdaki taşıma şartlarına göre ücretsiz taşınır.

Yukarıda sınıflandırılan eşyaların yolcu başına tamamının toplam ağırlığı yolcu başına 30 kg. `ı geçemez.

Yukarıda belirtilen miktarın dışında yine aynı ölçülere sahip olmak kaydı ile yolcu yanında bulunan ilave bagajlar parça başına 15.00 TL ücrete tabidir. Ücretli dahi olsa yukarıda belirtilen ebatlarda taşınacak valiz sayısı orta boy valizlerde iki, küçük boy valizlerde üç adetten fazla olamaz.

Ayrıca yukarıda belirtilen ölçülerden daha büyük boy (battal boy ) valizlerden birinci valiz için 15.00 TLsabit ücret, 2. parça battal boy valiz için 45.00 TL sabit ücret alınır. Yüksek Hızlı Trenlere kabul edilecek Battal boy valiz sayısı kişi başı iki adetten fazla olamaz.

Anahat ve Bölgesel Trenlerde:

Ticari mahiyette olmayan ;

80x55x30 cm ebatlarında 1 parça battal boy veya,
65x50x35 cm. ebatlarını geçmeyen 1 parça veya,
55x40x23 cm ebatlarını geçmeyen 2 parça, eşyalarını

trenlerde el bagajı (kabin bagajı) olarak kabul edilerek aşağıdaki taşıma şartlarına göre ücretsiz taşınır.

Yukarıda sınıflandırılan eşyaların yolcu başına tamamının toplam ağırlığı yolcu başına 30 kg. `ı geçemez.

İlave olarak taşınacak Bagaj Ücreti, tarifesine göre gidilecek mesafe ve eşyanın tahmini ağırlığına göre hesaplanıp ayrıca tahsil edilecektir.

 • YHT Kontrol noktalarında ve istasyonlarda ebat ve ağırlıkları uymayan (battal boydan büyük valiz ve eşyalar), yetersiz ambalajı olan, diğer yolcuları rahatsız edecek veya eşyalarına zarar verecek nitelikteki akar, kokar vb. el bagajları, yolcuların vagon içindeki geçişlerini, trenlerden emniyetle iniş binişleri tehlikeye sokacak nitelikteki eşyalar (halı, torba, çuval, beyaz eşya vb.), trenlere kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • El bagajları, biletinizde belirtilen seyahat edilen alanının (pulman, kuşetli, yataklı vb. ) üst kısmına isabet eden ve bir yolcuya tahsis edilen bölmeyi taşmayacak şekilde veya trenlerde bagaj koymak için ayrılan yerlerde olmalıdır. Tüm el bagajlarının; el çantası, valiz, bavul, sepet, kutu içerisinde bulundurulması zorunludur.
 • Tren üstünde yapılacak kontrollerde , yukarıdaki maddelerde yazılı özelliklere ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde yetkililer tarafından uyarı yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.Alınmadığı takdirde seyahatinizden men edilecek ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından hiçbir şekilde (bilet ücreti dahil)ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Sadece teşkilatına furgon veya furgon bölmeli vagon verilen trenlerde, yolcu başına beş parçayı ve her bir parçanın ağırlığı 30 kg. geçmeyecek nitelikte olan yolcu yanındaki fazla eşya, ücret karşılığında biletinizle bağlantılı olarak işlem yapılarak, taşımaya kabul edilecektir. Taşımaya kabul edilecek eşyalarda, bilet üzerinde bulunan ismin, eşya üzerinde de tarafınızdan yazılmış olması gerekmektedir. Aksi halde eşyalar taşımaya hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 • Anahat ve bölgesel trenlerde yukarıda belirtilen taşıma kurallarına aykırı olarak yolcu kendine ayrılmış yerin haricinde belirtilen ölçülerin dışında ilave olarak büyük koli, torba vb. nitelikte bir eşya ile trene binmiş ise bu durumdaki yolcudan trende el bagajlarını taşımaya mani bir durumun bulunmaması halinde bagajlar için gidilecek mesafe ve eşyanın ağırlığına bağlı olarak ücret tahsil edilecektir. Aksi takdirde 4. madde hükümleri uygulanacaktır.
 • Trenlerde ,ebatları uygun olmak şartıyla sağlığınızla alakalı ve diğer yolculara rahatsızlık vermeyecek şekil ve ebatta, sağlık ekipmanları (solunum cihazı vb. ) ücretsiz taşınabilir.
 • Kontrol noktalarında ve trenlerde, yanınızda bulunan el bagajlarında şüpheli ve tehlikeli bir durum tespit edilirse görevli personel veya emniyet makamları tarafından el bagajı aramaya tabii tutulabilir ve trene binişiniz, seyahatiniz engellenebilir. Böyle durumlarda TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. personelinin ve emniyet birimlerinin her türlü ikaz ve direktiflerine uymakla yükümlüsünüz. Emniyet makamlarınca seyahatinizin devamına izin verilmediği takdirde seyahatiniz ile ilgili herhangi bir geri ödeme yapılmayacaktır.
 • El bagajlarından dolayı başkalarına verilen her türlü zarar ve ziyandan sorumlu eşya sahibi sorumludur. Tren üstünde el bagajından dolayı bir olayın vuku bulması halinde zarara uğradığını belirten tarafın talebi halinde görevli personel tarafından tarafların kimlik bilgilerini de içeren bir tutanakla durum tespit edilecek ve düzenlenecek tutanakta tarafların, görevli personelin imzası bulunacaktır. Taraflardan birinin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi halinde bu husus tutanakta ayrıca belirtilecektir. Bu şekilde düzenlenecek tutanaklar adli makamlara usulünce intikali sağlanır.
 • Furgon veya furgon bölmeli vagon verilen trenlerde, taşımaya kabul edilecek eşyalarda yetersiz ambalajı olan, diğer eşyalara zarar verecek nitelikteki akar, kokar vb. nitelikteki eşyalar ile taşınması suç teşkil eden eşyalar taşımaya kabul edilmeyecektir. Taşınması suç teşkil eden eşyalar hakkında 8. maddede belirtilen işlemler yapılacaktır.
 • El bagajları ve fazla eşya, y trene tehir verdirmeden indirilip bindirilecektir. Eşyanın indirilip bindirilmesi sırasında meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan eşya sahibi mesuldür.
 • Trenlerde tahsil edilen bagaj ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

Saygıyla Duyurulur.

YHT’de bagajları ile seyahat edecek olan yolcularımızın, bagaj taşıma kurallarını dikkate almalarını rica eder, iyi yolculuklar dileriz.

 

 • Ulaştırma Bakanlığı
 • Tcdd Taşımacılık
 • MARMARAY
 • INTERRAIL
 • TURASAŞ