ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA 184 İŞÇİ ALIMI İÇİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI


08/09/2020 03:08

Genel Müdürlüğümüze bağlı işyerlerine alınacak 184 işçi için yapılan Sözlü Sınavların Sonuçları için tıklayınız. >>

Kazanan adaylar aşağıdaki evrakları, işyerlerinin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğünün Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüklerine 28.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Adaylar evrak teslimi sonrası işbaşı yapacaklardır.

GEREKLİ EVRAK

1- 2 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 2 Adet Askerlik Belgesi (e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden veya askerlik şubesinden alınabilir.)

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. Adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getireceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf (vesikalık)

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

9- Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite Hastanelerinden alınacak "Sağlık Kurul Raporu". (Sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığına dair ibare olmalıdır.)

Evrak teslimi yapılacak işyerleri için tıklayınız. >>

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ