399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL İÇİN SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV DUYURUSU

Sözleşmeli Makinist (Yardımcı Makinist) Sözlü/Uygulamalı Sınav Duyurusu

20/08/2020 04:36

Genel Müdürlüğümüze sözleşmeli makinist(yardımcı makinist) pozisyonu için yazılı sınavından başarılı olan adaylara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav Ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden belirtilen konularda, 26/08/2020 Çarşamba günü saat 09.00-17.00 ‘de tarihi Ankara Gar Binası içindeki Eğitim Salonunda mülakat  sınavı yapılacaktır.

Adayların ekli listede belirtilen gün ve saate hazır bulunmaları rica olunur.

Aday listesi için tıklayınız >>

  • Ulaştırma Bakanlığı
  • Tcdd Taşımacılık
  • MARMARAY
  • INTERRAIL
  • TURASAŞ