Teknik Bilgiler

Vagonlar

Vagon Rehberi

 

 

DİĞER ŞAHISLARA AİT VAGONLARIN TCDD HATLARINDA İŞLETİLMESİ

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.'nin vagon parkında bulunmayan veya talebi karşılayamayan vagonların müşterilerimiz tarafından temin edilmesini sağlamak amacıyla uygulamamız devam etmektedir.

Başvuru:

Vagon sahibi olmak isteyen müşterilerimiz ;

-Vagon tipi,
-Vagon adedi,
-Taşıma yapılacak parkur,
-Taşınacak eşya cinsi,
-Taşıma programı( günlük,haftalık, aylık,yıllık)
-Park istasyonu,

bilgilerini içeren dilekçe ile TCDD TAŞIMACILIK AŞ Lojistik Dairesi Başkanlığına müracaat edecektir.
 

Değerlendirme:

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile yapılan vagon getirme talepleri değerlendirilerek uygun görülmesi halinde aşağıdaki belgelerle ;

-Firma Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
-İmza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti
-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti
-Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti

sözleşme imzalamak üzere müşterimiz davet edilir.
 

Sözleşme İmzalanması:

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile sözleşme imzalayan müşteri; sözleşme imzalama tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, sözleşmede belirtilen dört dingilli vagonlardan 10 adetten az olmamak üzere temin ederek hatlarımızda işletmeye alması gerekmektedir. Aksi halde sözleşme hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın fesih edilmiş sayılır.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 'ne verilmiş olan teknik dokümanla vagonların uygunluğunun tespiti için, oluşturulan teknik heyet tarafından kontrol ve tecrübe edilir. Teknik heyet ile kontrol ve yol tecrübesine ait ücretler firma tarafından ödenir.


Vagonların kontrol ve tecrübesi sonucunda, teknik uygunluğunun onaylanması halinde, sigortaları vagon sahibi tarafından, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. nam ve hesabına temin edilir.

Sigorta işlemi tamamlanan vagonlar, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan tescil ve sicil belgelerinin onaylı suretinin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.'ye verilmesinden sonra hatlarımızda işletmeye alınır.


Tabi olduğu mevzuat:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ( TCDD ) Hatlarında Diğer Şahıslara Ait Vagonların İşletilmesine Dair Yönerge

Vagon Sahibi Deklerasyonu Avrupa Ara Çözümlerine İlişkin Uygulama Klavuzu

Vagon Sahibi Deklerasyonu Avrupa Ara Çözümlerine İlişkin İngilizce Uygulama Klavuzu

Gabari

Gabari Nedir : Demiryolu güzergahında bulunan Köprü, tünel, rampa v.s sanatsal yapıların ölçüleridir.

Yük Gabarisi Nedir : Demiryolu araçlarının ve vagonların gerek yüklü gerekse yüksüz olarak (Vagon platform yüksekliği+eşya yüksekliği olarak)herhangi bir emniyet tedbiri alınmadan geçebileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

Yapı Gabarisi Nedir : Yükseklik ve genişlik ölçüleri Yük Gabarisini aşan yüklerin maksimum taşınabileceği yükseklik ve genişlik ölçüleridir.

İstisnai Taşıma Nedir: Bir taşımanın çıkış istasyonu ile varış istasyonu arasında sevki sırasında özel tedbir alınması gerekiyorsa bu taşıma istisnai taşıma olarak değerlendirilir.

 

TCDD HATLARININDA GABARİLERİ DEĞERLERİ

1-Kapıkule -Edirne Hat Kesimi Gabarisi ; Kapıkule ile Edirne arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.

2-Kapıkule-Halkalı Hat Kesimi Gabarisi ; Kapıkule ile Halkalı arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.

3-Van-Kapıköy Hat Kesimi Gabarisi : Van ile Kapıköy arasında yapılacak taşmalarda kullanılır

4-Manisa-İzmir(Alsancak) Hat Kesimi Gabarisi: Manisa ile İzmir(Alsancak) arasında yapılacak taşımalarda kullanılır.

5-TCDD Genel Gabarisi: Yukarıda sayılıan hat kesimleri dışında yapılacak tüm taşımalarda kullanılır.

1-3-4.sıralarda belirtilen gabari değeri aynı değerde olup TCDD'de kullanılan en yüksek gabari değerine sahiptir.

2.sırada belirtilen gabari değeri TCDD'de kullanılan gabari değerlerinden ikinci büyük gabari değerine sahip gabaridir.

5.Sırada belirtilen Gabari TCDD hatlarında kullanılan en küçük değere sahip gabaridir.

  • Taşımada yüklenen vagon birden fazla gabari değeri olan bölgeden geçecekse bu gabarilerden en küçük ölçüye sahip olanına göre yükleme yapılır.

Örnek :Edirne'den Kayseri'ye yapılacak bir taşımada iki değişik gabari değeri olan güzergah kullanılacaktır. Bunlar Kapıkule-Halkalı Hat Kesimi gabarisi ve TCDD Genel Gabarisidir. TCDD Genel Gabarisi en düşük değere sahip olduğundan vagon TCDD Genel Gabarisi ölçüleri dikkate alınarak yüklenecektir.

TCDD Gabarileri ve İstisnai Taşıma hakkında ;

1-Türkiye içinde yapılacak taşımalar için

0312 309 05 15/ 4355 e-mail : yukvagonplanlama@tcdd.gov.tr

2-Uluslararası Kapsamda yapılacak Taşımalar hakkında ;

0312 309 05 15/ 4055 e-mail : yukvagonyukleme@tcdd.gov.tr