Genel Bilgiler

TCDD TAŞIMACILIK AŞ vagon parkında bulunan değişik tipteki vagonlarla uluslararası yük taşımacılığı yapılabilmektedir.

Demiryoluyla aşağıda belirtilen sınır geçişleri ile doğrudan uluslararası yük taşımacılığı yapılmaktadır:

Kapıkule sınır bağlantılı, Bulgaristan'a ve Bulgaristan üzerinden diğer Avrupa ülkelerine,

Uzunköprü sınır bağlantılı, Yunanistan'a ve Yunanistan ilerisindeki ülkelere,

Canbaz sınır bağlantısı ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerine

Kapıköy sınır bağlantılı, İran'a ve İran ilerisindeki Orta Asya ülkelerine,

İslahiye sınır bağlantısı ile Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a, (ikinci bir bildirime kadar kapalı)

Nusaybin sınır bağlantısı ile yine Suriye'ye ve Suriye üzerinden Irak'a. (ikinci bir bildirime kadar kapalı)

Avrupa Ülkeleri ile Demiryolu Taşımacılığı

Ülkemiz ile Avrupa Ülkeleri arasında demiryolu ulaşımı, Türkiye / Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule, Türkiye / Yunanistan sınır kapısı Pityon (Uzunköprü) üzerinden sağlanmaktadır.

Blok Konteyner Tren İşletmeciliği;

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı blok tren işletmeciliği yapılarak taşıma süresi ve navlunda önemli avantajlar sağlanmaktadır.

Ortadoğu Ülkeleri ile Demiryolu Taşımacılığı

Ülkemizden İran, Suriye ve Irak'a demiryolu ile yük taşımacılığı yapılmaktadır.

Ülkemiz ile Ortadoğu ülkelerine yapılan taşımalar Türkiye -İran arasında Kapıköy sınır garı, Suriye-Türkiye arasında Meydanekbez (İslahiye),Nusaybin sınır garları, Türkiye-Irak arasında Nusaybin Sınır garı üzerinden Suriye transit geçilerek sağlanmaktadır. (Türkiye-Suriye demiryolu sınır kapıları ikinci bir bildirime kadar kapalıdır.)

Bakü Tiflis Kars (BTK) Demiryolu Hattı Üzerinden Yapılan Taşımalar

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı bağlantısı ile Ülkemizden; Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi üzerinden (tren-feri) Orta Asya ülkelerine doğrudan demiryolu ile yük taşımacılığı yapılabilmektedir.

İran Üzerinden Yapılan Taşımalar

Ülkemiz ile BDT Ülkeleri demiryolu hat açıklıklarının farklı olması nedeniyle İran ile Türkmenistan sınırında bulunan Sarakhs garında vagonların bojilerinin (tekerlek takımı) değiştirilmesi ya da yüklerin aktarılması gerekmektedir. Ülkemizden BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. vagonu kullanılması halinde TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. vagonlarının bojilerinin değişmemesi nedeniyle yüklerin Sarakhs istasyonunda BDT vagonlarına aktarılması gerekmektedir.

BDT vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle BDT Ülkelerinden Ülkemize yapılacak taşımalarda kullanılan BDT vagonları ancak Van garına kadar gelebilmektedir. Van garın ilerisine BDT Ülkelerinden yapılacak taşımalar İran veya Van garında Kuruluşumuz yada İran Demiryollarına ait vagonlara aktarma edilmek zorundadır.

Bojileri değiştirilerek Van'a kadar getirilecek uygun BDT vagonlarıyla da yükleme yapılarak bu ülkelere taşıma yapılması mümkündür.

Van'dan BDT vagonlarına yükleme yapmak isteyen göndericilerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Lojistik Dairesine yükleme gününden en az 7 gün öncesinden yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Talep örneği aşağıda gösterilmiştir.

Talep Örneği;

Van Garından BDT Ülkelerine firmamızca yapılacak taşımalarda kullanmak üzere .... adet tipte BDT vagonunun getirilmesini talep ediyoruz. Getirilecek vagonların yüklemesinin yapılmaması halinde doğacak tüm Kuruluşunuzun alacaklarının Şirketimiz tarafından ödeneceğini kabul ve beyan ederiz.

Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı İmzası

Şirket Kaşesi

Bulgaristan Üzerinden Yapılan Taşımalar

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile Bulgaristan Demiryolları arasında yapılan anlaşma ile Varna feribot hattı ile Bulgaristan Üzerinden Ukrayna Demiryollarına ait vagonların Çerkezköy terminalimize kadar gelmesi sağlanmıştır.

BDT Ülkelerinden Ülkemize veya Ülkemizden BDT Ülkelerine yapılacak taşımalarda kullanılan Ukrayna vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük olması nedeniyle bu vagonlar Çerkezköy’e kadar gelebilmektedir.

Bu tip taşımalarda göndericinin TCDD TAŞIMACILIK AŞ Lojistik Dairesi Başkanlığına yazılı talepte bulunması yeterlidir. Başvuru örneği aşağıda gösterilmiştir:

Talep Örneği;

…………….. garından BDT Ülkelerine firmamızca yapılacak taşımalarda kullanmak üzere .... adet tipte Ukrayna Demiryollarına ait vagonun getirilmesini talep ediyoruz. Getirilecek vagonların yüklemesinin yapılmaması halinde doğacak tüm Kuruluşunuz alacaklarının Şirketimiz tarafından ödeneceğini kabul ve beyan ederiz.

Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı İmzası

Şirket Kaşesi

Romanya Üzerinden Yapılan Taşımalar

Ülkemizden BDT Ülkelerine veya BDT Ülkelerinden Ülkemize yapılacak demiryolu taşımacılığı, hat farklılığından dolayı Romanya‘nın Moldova veya Ukrayna sınırında yükün vagondan vagona aktarılması ile mümkün olmaktadır.

Demiryolu Bağlantılı Transit Taşıma Kombinasyonları

Demiryolu taşıma sistemi kullanılarak diğer taşıma modlarıyla bağlantılı olarak da taşıma yapılması mümkündür. Demiryolu bağlantısı bulunan limanlardan denizyolu + demiryolu, karayolu + demiryolu bağlantılı kombine transit taşımacılık yapılabilmektedir.

İstanbul-Almaata Konteyner Treni

Ülkemizden, İstanbul-Tahran-Almaata Konteyner Treni ile İran üzerinden BDT Ülkelerinde demiryolu ile yük taşımacılığı yapılabilmektedir. Taşıma ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Trenin Teknik ve İşletme Şartları

Konteynerler, farklı hat açıklıklarından dolayı Sarakhs (İran/Türkmenistan) sınır istasyonunda aktarılmakta, boji değişimi yapılmamaktadır.

Konteynerlerin kabulü ve sevkıyatı için Köseköy- Sarakhs (İran) arasında CIM taşıma belgesi, Sarakhs-Almatı arasında ise İran'da SMGS taşıma belgesi düzenlenmektedir.

Vagona en az 40 ayak veya 2 x 20 ayak konteyner yüklenmektedir.

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.'nin kendine ait konteyneri bulunmamaktadır. Konteynerlerin taşıtıcılar tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

(Köseköy-Almatı) Ülkemiz çıkışlı ihraç eşyası yüklü konteynerler ile ülkemiz çıkışlı kombine transit taşımalarda Türkiye parkuru ve Sarakhs 'a kadar olan İran parkuru taşıma ücret ve ek masrafları çıkış garında göndericiden tahsil edilmektedir.

Sarakhs'tan varışa kadar olan ücretler, varış garında alıcı tarafından veya bir ülke demiryolunun anlaşması bulunan nakliyeci firmalar tarafından ödenmektedir.

Ülkemize gelen blok konteyner trenler için; çıkış garından Kapıköy sınırına kadar olan bölüm, çıkışta gönderici tarafından veya her ülke demiryolunun anlaşması bulunan nakliyeci firmalar tarafından ilgili demiryolu idaresine ödenmektedir.

Kapıköy sınırdan varışa kadar olan bölüm ise, varış garında alıcı tarafından ödenmektedir.

Uluslararası Eşya Taşımalarında Yapılan İşlemler

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile uluslararası eşya taşımalarında, eşyanın kaybolması, eşya hasarlanması vb. taşıma düzensizlikleri sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesi uluslararası sözleşmeler kapsamında mümkündür. Bunun için zarara uğrayan kişi ve kuruluşların; konuyu açıklayıcı mahiyette bir dilekçe ve bu dilekçeye ekli ilgili taşımaya ait taşıma belgesinin 1. nüshasının aslı, noksan ya da hasarlı eşyaya ait fatura veya eşyanın değerini bildiren liste ile birlikte TCDD TAŞIMACILIK AŞ Lojistik Dairesi Başkanlığı Uluslararası Eşya İşlemler Şube Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası Eşya Taşımalarında, kişi ve kuruluşlardan çeşitli sebeplerden dolayı fazla tahsil edilen taşıma ücreti ve ek masraflar iade edilmektedir. Bunun için "fazla ücret alındı" iddiasında bulunan kişi ve kuruluşların; konuyu açıklayıcı mahiyette bir dilekçe ve bu dilekçeye ekli ilgili taşıma belgesi/belgelerinin 1. nüshaları ve ayrıca para tahsilatı ile ilgili diğer belgeler ile birlikte TCDD TAŞIMACILIK AŞ Lojistik Dairesi Başkanlığı Uluslararası Eşya İşlemler Şube Müdürlüğü 'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşlemler konusunda daha detaylı bilgi almak için;

TCDD TAŞIMACILIK AŞ Lojistik Dairesi Başkanlığı Uluslararası Eşya İşlemler Şubesi

0312 309 05 15 / 71932 - 71612 nolu telefonları arayabilirsiniz.

TEA Tarife

TCDD Gümrüklü Ambarlar Tarifesi

Uluslararası Tarife detaylı bilgi için 0312 309 05 15/71922 no'lu telefonu arayabilirsiniz.

TCDD GÜMRÜKLÜ AMBARLAR TARİFESİ

  • Tcdd Taşımacılık
  • Ulaştırma Bakanlığı
  • TUVASAS
  • TÜLOMSAŞ
  • Tüdemsaş
  • MARMARAY
  • INTERRAIL