25.03.2019 TARİHLİ MAKİNİST İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUCU

Şirketimizi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve 25.03.2019 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucu açıklanmıştır.

Açıklanan sınav sonuçlarını görmek için tıklayınız. >>

Kazanan adaylar 01.04.2019-05.04.2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Marmaray İşletme Müdürlüğüne başvuracak ve aynı tarihler arasında işbaşı yapacaklardır.

 

1- 1 Adet Tren Makinisti Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4) Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

2- 1 Adet diploma sureti veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

3- 1 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden tasdikli veya aslı görülerek TCDD Taşımacılık AŞ yetkilisi tarafından onaylanacak sureti)

4- 1 Adet Askerlik Belgesi

5- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak. Adli sicil kaydı olanlar her sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararını getireceklerdir.)

6- 6 adet fotoğraf

7- KPSS Sonuç Belgesi

8- Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet cetveli.

 

Marmaray İşletme Müdürlüğünü kazanan adaylar Marmaray İşletme Müdürlüğüne evrak teslimi yapacaktır. (Marmaray İşletme Müdürlüğü Hocapaşa Mah. Sirkeci İstasyon Cad. No:2 Eminönü-Fatih / İSTANBUL)

 

ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

diğer duyurular